Hỗn hợp khí A gồm oxi và ozon. Hỗn hợp khí này có tỉ khối so với H2 bằng 19,2. Thành phần phần trăm theo thể tích của mỗ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hỗn hợp khí A gồm oxi và ozon. Hỗn hợp khí này có tỉ khối so với H2 bằng 19,2. Thành phần phần trăm theo thể tích của mỗ?

ID [0]

Hỗn hợp khí A gồm oxi và ozon. Hỗn hợp khí này có tỉ khối so với H2 bằng 19,2. Thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp khí lần lượt là:

A.50% và 50%
B.60% và 40%
C.20% và 80%
D.25% và 75%.
Nhóm hỗ trợ Hóa học - Thầy Phạm Hùng Vương
https://fb.com/groups/moon.vn.hotrohoahoc
Đáp án B
Bình luận
danhhoang123 - dùng sơ đồ chéo cho dể
O2 -H2---> 32 ___38.4___6.4
O3 48 9.6
=> O2/O3=2/3=> O2=60% và O3 =40%

Trả lời

vu101022 - sao từ (32x+16y)/(x+y)=19,2 => [32(x+y)+16y)/(x+y)=38,4 hay vậy

Trả lời

unknown2002 - ai bt giải mình cái

Trả lời

ntkphuong1203 Trong hỗn hợp A ta có: x là số mol oxi, y là số mol ozon:
(32x +16y)/(x+y) =19,2 => [32(x+y) +16y)/(x+y) =38,4
=>16y/(x+y) = 6,4 => y/(x+y)= 6,4/16 =0,4

Tương tự như trên:

%VOzon=0,4.100=40%, %Voxi=100-40=60%.
hangxom3tt - cho mk lời giải bài này với ạk

Trả lời