Hỗn hợp khí A gồm oxi và ozon. Hỗn hợp khí này có tỉ khối so với H2 bằng 19,2. Thành phần phần trăm theo thể tích của mỗ?

Hỗn hợp khí A gồm oxi và ozon. Hỗn hợp khí này có tỉ khối so với H2 bằng 19,2. Thành phần phần trăm theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp khí lần lượt là:

A. 50% và 50%

B. 60% và 40%

C. 20% và 80%

D. 25% và 75%.

Đáp án B

*
Nguyễn Công Danh
dùng sơ đồ chéo cho dể
O2 -H2---> 32 ___38.4___6.4
O3 48 9.6
=> O2/O3=2/3=> O2=60% và O3 =40%
Đặng Nguyễn Khánh Vũ
sao từ (32x+16y)/(x+y)=19,2 => [32(x+y)+16y)/(x+y)=38,4 hay vậy
Meow Meow
Trong hỗn hợp A ta có: x là số mol oxi, y là số mol ozon:
(32x +16y)/(x+y) =19,2 => [32(x+y) +16y)/(x+y) =38,4
=>16y/(x+y) = 6,4 => y/(x+y)= 6,4/16 =0,4

Tương tự như trên:

%VOzon=0,4.100=40%, %Voxi=100-40=60%.
Nguyễn Duy Anh
ai bt giải mình cái
Meow Meow
Trong hỗn hợp A ta có: x là số mol oxi, y là số mol ozon:
(32x +16y)/(x+y) =19,2 => [32(x+y) +16y)/(x+y) =38,4
=>16y/(x+y) = 6,4 => y/(x+y)= 6,4/16 =0,4

Tương tự như trên:

%VOzon=0,4.100=40%, %Voxi=100-40=60%.
. 04/05/2018
Hồ Thị Hằng
cho mk lời giải bài này với ạk

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

VP: Số 24, Lô 14A, Trung Yên 11, Cầu Giấy, Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 304360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017