Hỗn hợp khí (T) ở đktc gồm 2 hidrocacbon mạch hở X, Y có cùng số nguyên tử cacbon. Lấy 0,448 lít (T) cho từ từ qua nướ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hỗn hợp khí (T) ở đktc gồm 2 hidrocacbon mạch hở X, Y có cùng số nguyên tử cacbon. Lấy 0,448 lít (T) cho từ từ qua nướ?

ID [660540]

Hỗn hợp khí (T) ở đktc gồm 2 hidrocacbon mạch hở X, Y có cùng số nguyên tử cacbon. Lấy 0,448 lít (T) cho từ từ qua nước brôm thấy có 4,8g brôm phản ứng, không có khí thoát ra khỏi bình nước brôm. Mặt khác, đốt cháy 0,448 lít hỗn hợp T thì thu được 1,76 gam CO2. Cho 0,3 mol hỗn hợp (T) tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 (dư) thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 48 gam
B. 72 gam.
C. 36 gam
D. 24 gam

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT CỤM CÁC trường CHUYÊN - Lần 1 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C Giải: nHỗn hợp = 0,02 mol, nCO2 = 0,04 mol

⇒ Số C của 2 CxHy = 0,04 ÷ 0,02 = 2

(T) + Br2 không thấy khí thoát ra ⇒ T chứa C2H4 và C2H2

+ Đặt nC2H4 = a và C2H2 = b ta có

a + b = 0,02 || a + 2b = nBr2 = 0,03 mol ||⇒ a = b = 0,01

Vậy 0,3 mol T chứa 0,15 mol C2H2

⇒ Kết tủa chính là nC2Ag2 = 0,15 \(\Leftrightarrow\) m = 0,15×240 = 36 gam ⇒ Chọn C

Bình luận