Hỗn hợp khí X gồm C2H2 và H2 có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2. Nung nóng X (có xúc tác) một thời gian, thu được hỗn hợp khí ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hỗn hợp khí X gồm C2H2 và H2 có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2. Nung nóng X (có xúc tác) một thời gian, thu được hỗn hợp khí ?

ID [309404]

Hỗn hợp khí X gồm C2H2 và H2 có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2. Nung nóng X (có xúc tác) một thời gian, thu được hỗn hợp khí Y. Sục Y vào bình đựng dung dịch Br2 dư, thấy khối lượng bình brom tăng 0,82 gam và thoát ra 1,344 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối so với H2 bằng 2.png Nếu đốt cháy hoàn toàn Y cần tối thiểu bao nhiêu lít khí O2 (đktc)?

A.6,72 lít.
B.3,92 lít.
C.5,04 lít.
D.
4,48 lít.

Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B HD: Chịu khó đọc - quan sát cả quá trình ⇝ phân tích
⇒ sẽ thấy giải quyết bài này thật nhẹ nhàng - đơn giản và tinh tế.!
Thật vậy, có 0,06 mol Z với MZ = 17/3 × 2 = 34/3 ⇒ mZ = 0,68 gam.
⇝ mX = mY = mZ + mbình Br2 tăng = 0,68 + 0,82 = 1,5 gam.
⇝ Giải ra 1,5 gam X gồm 0,05 mol C2H2 và 0,1 mol H2.
☆ Phản ứng X → Y nên trong Y: ∑nC = 0,1 mol và ∑nH = 0,3 mol.
⇝ ∑nO2 cần đốt = 0,1 + 0,3 ÷ 4 = 0,175 mol ⇄ 3,92 lít (đktc). ❒

Bình luận
nhinmuonkhoc - Em không hiểu cái dòng cuối cùng tại sao phải chia cho 4

Trả lời

haphuc02 nH=2*nH2O (H2O /2 thì H/4) : (
vumaianh1910 - Em không hiểu chỗ tính mol o2 ?

Trả lời

doainhi123 - Dạ cho em hỏi chỗ sao có tổng nC tổng nH tính sao v ạ

Trả lời

0913991806 tổng nC= 0,05.2= 0,1 mol còn tổng nH trong X -> Y là: 0,05.2+ 0,1.2= 0,3 mol
bacdz123 - Sao lại là 0.3:4 ạ

Trả lời

duyyy1 vì mol H =2 mol H2o bạn ạ