Hỗn hợp khí X gồm C2H2 và H2 có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2. Nung nóng X (có xúc tác) một thời gian, thu được hỗn hợp khí ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: LỊCH SỬ THẾ GIỚI 1945 - 2000

Hỗn hợp khí X gồm C2H2 và H2 có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2. Nung nóng X (có xúc tác) một thời gian, thu được hỗn hợp khí ?

ID [636577]

Hỗn hợp khí X gồm C2H2 và H2 có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2. Nung nóng X (có xúc tác) một thời gian, thu được hỗn hợp khí Y. Sục Y vào bình đựng dung dịch Br2 dư, thấy khối lượng bình brom tăng 0,82 gam và thoát ra 1,344 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối so với H2 bằng 2.png 
Nếu đốt cháy hoàn toàn Y cần tối thiểu bao nhiêu lít khí O2 (đktc)?

A. 6,72 lít.
B. 3,92 lít.
C. 5,04 lít.
D.
4,48 lít.

Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN