Hỗn hợp khí X gồm C2H2 và H2 có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2. Nung nóng X (có xúc tác) một thời gian, thu được hỗn hợp khí ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hỗn hợp khí X gồm C2H2 và H2 có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2. Nung nóng X (có xúc tác) một thời gian, thu được hỗn hợp khí ?

ID [309404]

Hỗn hợp khí X gồm C2H2 và H2 có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2. Nung nóng X (có xúc tác) một thời gian, thu được hỗn hợp khí Y. Sục Y vào bình đựng dung dịch Br2 dư, thấy khối lượng bình brom tăng 0,82 gam và thoát ra 1,344 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối so với H2 bằng 2.png Nếu đốt cháy hoàn toàn Y cần tối thiểu bao nhiêu lít khí O2 (đktc)?

A.6,72 lít.
B.3,92 lít.
C.5,04 lít.
D.
4,48 lít.

Nhóm hỗ trợ Hóa học - Thầy Phạm Hùng Vương
https://fb.com/groups/moon.vn.hotrohoahoc
Đáp án B HD: Chịu khó đọc - quan sát cả quá trình ⇝ phân tích
⇒ sẽ thấy giải quyết bài này thật nhẹ nhàng - đơn giản và tinh tế.!
Thật vậy, có 0,06 mol Z với MZ = 17/3 × 2 = 34/3 ⇒ mZ = 0,68 gam.
⇝ mX = mY = mZ + mbình Br2 tăng = 0,68 + 0,82 = 1,5 gam.
⇝ Giải ra 1,5 gam X gồm 0,05 mol C2H2 và 0,1 mol H2.
☆ Phản ứng X → Y nên trong Y: ∑nC = 0,1 mol và ∑nH = 0,3 mol.
⇝ ∑nO2 cần đốt = 0,1 + 0,3 ÷ 4 = 0,175 mol ⇄ 3,92 lít (đktc). ❒

ĐĂNG KÝ XEM LỜI GIẢI MIỄN PHÍ

Bước 1: Đăng ký là thành viên nhóm Hỗ trợ môn hóa bên dưới (bắt buộc)

Chú ý: Click vào nút "Tham gia nhóm" xong, bạn nhớ trả lời câu hỏi vào nhóm để được duyệt vào nhóm ngay lập tức. Nếu bạn bỏ qua bạn cần quay lại để trả lời câu hỏi vào nhóm.

Bước 2: Lấy mã kích hoạt trong nhóm Hỗ trợ môn hóa: Click lấy mã

Chú ý: Nếu bạn không đọc được mã, bạn cần xem lại chú ý ở Bước 1.

Bước 3:
Đăng ký thành công cửa sổ đăng ký sẽ tự động ẩn cho mọi lần truy cập tiếp theo.
Bình luận
nhinmuonkhoc - Em không hiểu cái dòng cuối cùng tại sao phải chia cho 4

Trả lời

haphuc02 nH=2*nH2O (H2O /2 thì H/4) : (
vumaianh1910 - Em không hiểu chỗ tính mol o2 ?

Trả lời

doainhi123 - Dạ cho em hỏi chỗ sao có tổng nC tổng nH tính sao v ạ

Trả lời

0913991806 tổng nC= 0,05.2= 0,1 mol còn tổng nH trong X -> Y là: 0,05.2+ 0,1.2= 0,3 mol
bacdz123 - Sao lại là 0.3:4 ạ

Trả lời

duyyy1 vì mol H =2 mol H2o bạn ạ
BÀI HỌC MIỄN PHÍ

Live S - Luyện thi THPT QG 2021 Hóa học

Giáo viên: Thầy Phạm Hùng Vương

Phương pháp định tính - định lượng và Bài toán đốt cháy hợp chất hữu cơ
Bài toán định lượng CO₂ bằng dùng dịch bazơ (NaOH, Ca(OH)₂)
Tính chất hóa học của nhóm chức "C=C" trong gốc hiđrocacbon
Tổng ôn tính chất hóa học nhóm chức –OH của ancol - phenol
Chuyên đề bài tập ancol - phenol cơ bản
Giải đáp khái niệm ESTE - Tại sao thay thế nhóm OH của axit mà không phải OH của ancol
LT. I.2. Phân loại - Phân tích giả thiết chữ về ESTE
LT. I.3. Cách đếm đồng phân ESTE đơn chức
Giải đáp về nhiệt độ sôi và độ tan của ESTE
LT. II.1. Tính chất hóa học - Thủy phân este thường

Tính đồng biến nghịch biến của hàm hợp phần 1 (phương pháp chọn f'(x) và bảng biến thiên kép)
Tính đồng biến nghịch biến của hàm hợp phần 2 (kết hợp bài toán tương giao)
Cực trị hàm hợp phần 1
Cực trị của hàm hợp phần 2 (bảng BT kép và tương giao đồ thị)
Tiệm cận của đồ thị hàm số phần 1
Nhận diện đồ thị hàm số bậc 3 và bậc 4 trùng phương
Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 2 (công thức 1-c-k-h)
Tìm số nghiệm của phương trình f(u)=k phần 1
Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau phần 1 (công thức 1-c-k-h)
Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng (kỹ năng dùng khoảng cách)