Hỗn hợp khí X gồm SO2 và O2 có tỉ khối so với H2 là 22,4. Nung nóng X một thời gian trong bình kín (có chất xúc tác thíc?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Hỗn hợp khí X gồm SO2 và O2 có tỉ khối so với H2 là 22,4. Nung nóng X một thời gian trong bình kín (có chất xúc tác thíc?

ID 540692.

Hỗn hợp khí X gồm SO2 và O2 có tỉ khối so với H2 là 22,4. Nung nóng X một thời gian trong bình kín (có chất xúc tác thích hợp) thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 là 26,67. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp SO3

A. 57,20%.
B. 60,00%.
C. 48,03%.
D. 80,00%.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nmphuong2002 giup giùm em help me ??? . 18/4/2018
18/4/2018 lúc 0:11
tranduchoanghuy ► GIẢ SỬ có 1 mol X. Đặt nSO₂ = x; nO₂ = y ⇒ nX = x + y = 1 mol ^_^mX = 64x + 32y = 1 × 44,8 ||⇒ giải hệ có: x = 0,4 mol; y = 0,6 molBảo toàn khối lượng: mY = mX = 44,8(g) ⇒ nY = 44,8 ÷ 53,34 = 0,84 mol ► 2SO₂ + O₂ → 2SO₃. Đặt nSO₂ pứ = a ⇒ nO₂ pứ = 0,5a; nSO₃ = a ⇒ n hh sau pứ = nSO₂ dư + nO₂ dư + nSO₃ = (0,4 – a) + (0,6 – 0,5a) + a = 0,84 ⇒ a = 0,32 mol ^_^ Do nSO₂ < nO₂ ⇒ hiệu suất tính theo SO₂ ||⇒ hiệu suất của phản ứng tổng hợp SO₃ = 0,32 ÷ 0,4 × 100% = 80% ^_^=========► Cách khác: chú ý hệ số phương trình phản ứng2SO₂ + O₂ → 2SO₃. Hệ số là 2 : 1 : 2, dễ thấy cứ 2 mol SO₂ phản ứng thìthể tích giảm 2 + 1 – 2 = 1 mol tức bằng 1/2 mol SO₂ ⇒ nSO₂ phản ứng= 2 × n giảm = 2 × (1 – 0,84) = 0,32 mol ||⇒ H = 80% ⇒ chọn D ;) . 18/4/2018
18/4/2018 lúc 6:14 (3) Cảm ơn
minhphuongbe E tính ra nSO2>nO2 anh ơi. 0.32>0,16
23/5/2018 lúc 15:49
nqtuan94 giải lại hệ nhé
23/5/2018 lúc 15:50 (1) Cảm ơn
minhphuongbe no2=0.6 đúng ko anh?
4/6/2018 lúc 8:48 (1) Cảm ơn
tranduchoanghuy anh có ghi phía trên á em @@ nSO₂ = 0,4 mol; nO₂ = 0,6 mol ^_^
4/6/2018 lúc 8:51 (1) Cảm ơn
minhphuongbe Dạ.em cảm ơn.......em chẳng để ý gì cả :(
4/6/2018 lúc 8:57 (1) Cảm ơn
ngocdz59 what the hell số mol of so2 và o2 lần lượt là x và y -> x/y=3/13 -> % nso2=0.1875 -> nso2=0.6 ghi pt dưới -> nso3 = 0.4 rồi dựa vào tỉ khối hơi có mtt vs mlt sao k ra
21/4/2019 lúc 23:29
catdragon13 ai có cách khác dễ hiểu tí chỉ e với
23/4/2019 lúc 21:25
trangchemist sơ đồ đường chéo -> nSO2/nO2=2/3
giả sử 5 mol hỗn hợp -> nSO2=2mol; nO2=3mol
mX=5.22,4.2=mY -> nY=4,2 mol
2SO2 +O2------>2SO3
nO2 pư=x -> nSO2 pư=nSO3=2x
nY=n khí dư+nSO3=(2-2x)+(3-x)+2x=4,2 => x=0,8
H%=nSO2 pư/nSO2(X) =0,8.2/2=80% =>D
23/4/2019 lúc 22:5 (5) Cảm ơn
Vannghia987 Sơ đồ đường chéo lập thế nào ạ
5/5/2019 lúc 9:35
0913991806 trong hỗn hợp X ban đầu: SO2=64 12,8
-> 44,8 ->
O2= 32 19,2
nên nSO2/ nO2= 2/3
5/5/2019 lúc 9:45 Cảm ơn