Hỗn hợp M chứa hai este thuần, mạch hở, đều hai chức (MX < MY). Đun nóng 17,16 gam E với dung dịch NaOH (vừa đủ), thu?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hỗn hợp M chứa hai este thuần, mạch hở, đều hai chức (MX < MY). Đun nóng 17,16 gam E với dung dịch NaOH (vừa đủ), thu?

ID [654361]

Hỗn hợp M chứa hai este thuần, mạch hở, đều hai chức (MX < MY). Đun nóng 17,16 gam E với dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được hỗn hợp F chứa hai ancol no và hỗn hợp rắn G có khối lượng 18,88 gam gồm 2 muối của hai axit cacboxylic, phân tử hơn kém nhau 1 nguyên tử cacbon. Đốt cháy hoàn toàn F cần dùng 6,048 lít (đktc) khí oxi thu được 8,8 gam CO2. Phần trăm khối lượng của X trong M gần nhất với?

A. 69,2%
B. 40,6%
C. 30,8%
D. 53,4%

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Sở GD&ĐT Bến Tre - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C Giải: ► nNaOH = x ⇒ nOH/F = x. Bảo toàn nguyên tố Oxi: nH2O = (x + 0,14) mol.

Bảo toàn khối lượng: mF = 8,8 + 18.(x + 0,14) – 0,27 × 32 = (18x + 2,68) (g).

Bảo toàn khối lượng: 17,16 + 40x = (18x + 2,68) + 18,88 ||⇒ x = 0,2 mol

⇒ nH2O = 0,34 mol ⇒ nF = 0,34 – 0,2 = 0,14 mol ||● Giải hệ ta có:

nancol đơn chức = 0,08 mol; nancol 2 chức = 0,06 mol ⇒ nCO2 = 0,2 = 0,08 + 0,06 × 2.

⇒ 2 ancol là CH3OH và C2H4(OH)2 ||► Do các este mạch hở, ta có:

nmuối đơn chức = 0,12 mol; nmuối 2 chức = 0,04 mol; nCOONa = nNaOH = 0,2 mol.

mG = mC/gốc hidrocacbon + mH/gốc hidrocacbon + mCOONa.

⇒ mC/gốc hidrocacbon < 18,88 – 0,2 × 67 = 5,48(g) ⇒ nC/gốc hidrocacbon < 0,457 mol.

TH1: Muối 2 chức hơn 1C. Trong gốc hidrocacbon, đặt Cmuối đơn chức = a.

⇒ Cmuối 2 chức = a ||⇒ 0,04a + 0,12a < 0,457 ⇒ a < 2,86.

– Với a = 1 ⇒ 2 muối là CH2(COONa)2 và CH3COONa ⇒ không thỏa mG .

– Với a = 2 ⇒ 2 muối là C2Hb(COONa)2 và C2HcCOONa ⇒ Htb 2 muối = 10,25 ⇒ vô lí!.

TH2: Muối đơn chức hơn 1C. Trong gốc hidrocacbon, đặt Cmuối 2 chức = a.

⇒ Cmuối đơn chức = a + 2 ||⇒ 0,04a + 0,12 × (a + 2) < 0,457 ⇒ a < 1,36.

– Với a = 0 ⇒ muối 2 chức là (COONa)2 ⇒ Mmuối đơn chức = 112,7 ⇒ vô lí!.

– Với a = 1 ⇒ 2 muối là CH2(COONa)2 và C3H5(COONa)2.

||⇒ X là CH2(COOCH3)2 và Y là (C3H5COO)2C2H4 ⇒ %mX = 30,77% ⇒ chọn C.

Bình luận
hhhbrothers Quốc ơi giải câu này nhanh ko -_- sao giải chậm quá -_-
Trả lời 25 Tháng 4 lúc 23:9
thptso1phumy câu này đặt mol NaOH=x xong BTKL là ra mà
25 Tháng 4 lúc 23:10 Cảm ơn
hhhbrothers ý là làm sao để tìm CTPT của 2 thằng axit cho nhanh @@
25 Tháng 4 lúc 23:10 Cảm ơn
hhhbrothers làm sao tìm ra C3H5COOH với CH2(COOH)2 lần nhanh dc @@
25 Tháng 4 lúc 23:11 Cảm ơn
tranduchoanghuy xong rồi Hưng ei giải phê
7 Tháng 5 lúc 20:5 Cảm ơn
thptso1phumy thì quy về HCOOH (COOH)2 CH2 xong ghép
25 Tháng 4 lúc 23:12
hhhbrothers có thằng ko no mà -_-
25 Tháng 4 lúc 23:13 Cảm ơn
thptso1phumy Tìm được ancol suy ra mol ancol xong suy ra mol từng axit xong tính CH2 cũng nhanh mà
25 Tháng 4 lúc 23:13
wonderwings ai giải chi tiết bài này giúp mình với
Trả lời 4 Tháng 5 lúc 8:50
tranduchoanghuy ok rồi em nha ^_^
7 Tháng 5 lúc 20:5 Cảm ơn
tien130102 anh ơi nF sao bằng nH20-nNaOH vây hả ?
Trả lời 25 Tháng 7 lúc 18:21
2001mooner do F là hỗn hợp ancol no nên nF=nH2O-nCO2 chứ không phải là nF=nH2O-nNaOH nha bạn
26 Tháng 7 lúc 8:34 Cảm ơn
vietATP213 tại sao lại là ancol đôi.

hỗn hợp e chứa 2 este đơn chức mạch hở đều hai chức nghĩ là sao?
Trả lời 14 Tháng 8 lúc 10:15