Hỗn hợp M gồm este đơn chức X (có vòng benzen) và este mạch hở Y. Cho 0,125 mol M tác dụng vừa đủ với 450 ml dung dịch N?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hỗn hợp M gồm este đơn chức X (có vòng benzen) và este mạch hở Y. Cho 0,125 mol M tác dụng vừa đủ với 450 ml dung dịch N?

ID [664636]

Hỗn hợp M gồm este đơn chức X (có vòng benzen) và este mạch hở Y. Cho 0,125 mol M tác dụng vừa đủ với 450 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng chỉ thu được hơi nước và 32,4 gam hỗn hợp chất rắn Z chứa 3 muối. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được Na2CO3, H2O và 0,4 mol CO2. Cho 12,96 gam Z tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thì khối lượng kết tủa thu được gần nhất là?

A. 35,5 gam  
B. 34,5 gam      
C. 36,6 gam 
D. 39,2 gam 

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử Sở GD & ĐT Bến Tre - Lần 2 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C ID 664636.png
Bình luận
hmhm s ra 3 muối mà không có ancol hay gì nhỉ
Trả lời 9 Tháng 6 lúc 7:23
thanhhuyenyhanoi giúp em câu này ạ
Trả lời 9 Tháng 6 lúc 16:15
thekhai15 giải câu này đi ạ
Trả lời 15 Tháng 6 lúc 20:47
vankhoai123 Pư với naoh tỉ lệ 1:2 với 1:4??
17 Tháng 6 lúc 11:20
trytobest123 bài này làm sao nhỉ ???
Trả lời 18 Tháng 6 lúc 11:8
hongtran321 cau nay hay that
16 Tháng 8 lúc 21:57 Cảm ơn