Hỗn hợp M gồm hai chất hữu cơ mạch hở là X (có công thức phân tử C4H9NO4) và đipeptit Y (có công thức phân tử C4H8N2O3).?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hỗn hợp M gồm hai chất hữu cơ mạch hở là X (có công thức phân tử C4H9NO4) và đipeptit Y (có công thức phân tử C4H8N2O3).?

ID [662315]

Hỗn hợp M gồm hai chất hữu cơ mạch hở là X (có công thức phân tử C4H9NO4) và đipeptit Y (có công thức phân tử C4H8N2O3). Cho M tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chỉ gồm: một muối của axit cacboxylic Z, một muối của amino axit T và một ancol E. Biết M có tham gia phản ứng tráng bạc. Phát biểu nào sau đây sai?

A. 1 mol M tác dụng tối đa với 2 mol NaOH. 
B. Y là H2N-CH2CONH-CH2COOH và Z là HCOONa.  
C. Trong phân tử X có một nhóm chức este.  
D. T là H2N-CH2-COOH và E là CH3OH.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 3 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B
Bình luận
dieutran123 d sai chứ nhỉ, sai ct E
Trả lời 21 Tháng 5 lúc 6:7
sasukeduy113 D đúng mà e
X: HCOONH3CH2COOCH3 => HCOONa (Z) + H2NNCH2COONa (T) +CH3OH (E)
21 Tháng 5 lúc 20:51 Cảm ơn
ngocanh13112k câu này có phải X là HCOOH3NCH2COOCH3 và Y là Gly-Gly không ạ? @@
Trả lời 21 Tháng 5 lúc 18:14
sasukeduy113 đúng rồi nha e
21 Tháng 5 lúc 20:50 Cảm ơn
ngocanh13112k vậy B đâu có sai đâu ạ? :v
22 Tháng 5 lúc 3:52 Cảm ơn
ngocanh13112k ôi dồi Z là axit ( bảo sao em thấy ý nào cũng đúng :v Em cảm ơn ạ :>
22 Tháng 5 lúc 3:57 Cảm ơn
thuytran232 câu d T phải là muối chứ ạ?
Trả lời 22 Tháng 5 lúc 10:54
hoangmaioanh2000 có ai thấy C sai giống mình không
Trả lời 22 Tháng 5 lúc 12:5
duongphong123 e k thấy câu nào sai cả
Trả lời 22 Tháng 5 lúc 16:21
ngocanh13112k Z là HCOOH nha :v
22 Tháng 5 lúc 17:6 Cảm ơn
sasukeduy113 e đọc đề kĩ sẽ thấy MUỐI của axit Z
tức Z là axit chứ không phải muối
22 Tháng 5 lúc 19:36 Cảm ơn
ngohuyenlybest2511 Ý C. mod giải thích lại nhóm chức este giúp e vs, em cảm ơn nhiều ạ
Trả lời 10 Tháng 6 lúc 12:55