Hỗn hợp X chứa Mg, Fe, Cu, FeO, Fe2O3, Fe3O4 và CuO, trong đó oxy chiếm 3,5% khối lượng. Đun nóng m gam X với 0,448 lít ?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Hỗn hợp X chứa Mg, Fe, Cu, FeO, Fe2O3, Fe3O4 và CuO, trong đó oxy chiếm 3,5% khối lượng. Đun nóng m gam X với 0,448 lít ?

ID 715809.

Hỗn hợp X chứa Mg, Fe, Cu, FeO, Fe2O3, Fe3O4 và CuO, trong đó oxy chiếm 3,5% khối lượng. Đun nóng m gam X với 0,448 lít khí CO một thời gian thu được rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỷ khối hơi đối với hiđro bằng 16. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch chứa 1,3 mol HNO3 thu được dung dịch T chứa 84,72 gam muối và 2,688 lít hỗn hợp khí G chứa NO và N2, G có tỷ khối hơi đối với hiđro bằng \(\dfrac{{89}}{6}.\)Biết thể tích các khí đều đo ở đktc. Giá trị của m là

A. 16,0.
B. 19,2.
C. 32,0.
D. 12,8.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
tranduchoanghuy ( Gauss Trần )

11/2/2019 lúc 15:2 Link fb: https://www.facebook.com/huy.ce.hltf

Giải: Đặt nNO = a; nN2 = b ⇒ nG = a + b = 0,12 mol; mG = 30a + 28b = 0,12 × \(\dfrac{{89}}{3}\)

||⇒ giải hệ có: a = 0,1 mol; b = 0,02 mol ||● Trong Z, đặt nCO = c; nCO2 = d.

⇒ nCO ban đầu = c + d = 0,02 mol; mZ = 28c + 44d = 0,02 × 32 ||⇒ giải hệ có:

c = 0,015 mol; d = 0,005 mol ||● Đặt nO/X = x; nNH4+ = y ⇒ m = \(\dfrac{{3200x}}{7}\) ⇒ mKL/X = \(\dfrac{{3088x}}{7}\)

nO/Y = (x – 0,005) mol ⇒ nH+ = 2.(x – 0,005) + 10y + 0,64 = 1,3 mol.

Bảo toàn Nitơ: nNO3/muối = (1,16 – y) mol ⇒ mmuối = \(\dfrac{{3088x}}{7}\) + 18y + 62.(1,16 – y) = 84,72 gam.

||⇒ giải hệ có: x = 0,035 mol; y = 0,06 mol ⇒ m = 16 gam ⇒ chọn A.

1234567890khanh Anh ơi sao nH+ lại như thế kia ạ
16/5/2019 lúc 21:59
nqtuan94 theo bán phản ứng của H+ đó
16/5/2019 lúc 22:0 (1) Cảm ơn
1234567890khanh bán phản ứng là cái j thế
16/5/2019 lúc 22:3
nqtuan94 là các pt ion của H+
16/5/2019 lúc 22:4 (1) Cảm ơn
1234567890khanh À mình hiểu rồi
16/5/2019 lúc 22:9