Hỗn hợp X gồm anđehit malonic, vinyl fomat, ancol etylic, ancol anlylic. Đốt cháy hoàn toàn 4,82 gam hỗn hợp X thu được ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hỗn hợp X gồm anđehit malonic, vinyl fomat, ancol etylic, ancol anlylic. Đốt cháy hoàn toàn 4,82 gam hỗn hợp X thu được ?

ID [662312]

Hỗn hợp X gồm anđehit malonic, vinyl fomat, ancol etylic, ancol anlylic. Đốt cháy hoàn toàn 4,82 gam hỗn hợp X thu được 0,22 mol CO2 và 0,21 mol H2O. Lấy 7,23 gam hỗn hợp X đem tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn đem trung hòa dung dịch sau phản ứng, rồi lấy toàn bộ dung dịch thu được tham gia phản ứng tráng bạc thu được tối đa m gam Ag. Giá trị m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 15,00.
B. 21,75.
C. 13,00.
D. 19,45. 

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 3 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D
Bình luận
tathithuhuong câu này giải thế nào
Trả lời 22 Tháng 5 lúc 23:34
lethiphiyen áp dụng phương pháp bỏ chất đó bạn. xem như k có chất andehit malonic sau đó giải hệ 3pt 3 ẩn ra ta được
n HCOOCH=CH2 = 0,03
n C2H5OH = 0,02
n CH2=CH-CH2-OH = 0,03
nhân 3/2 hỗn hợp ban đầu lên rồi cho p/ư với NaOH, những chất phản ứng với tạo ra Ag là HCOONa 0,045 mol và CH3CHO 0,045 mol
23 Tháng 5 lúc 16:9 (2) Cảm ơn
sasukeduy113 cách đó cũng nhanh nhưng mà nếu chỉ làm cách đó sẽ giảm tư duy quy đổi e ạ
a nghĩ chỉ nên dùng lúc bí bách lắm thôi còn nếu có tg nên suy nghĩ các quy đổi @@
ví dụ bài này nếu viết công thức ra thì thấy anđehit malonic, vinyl fomat có cùng công thức C3H4O2 đó e
23 Tháng 5 lúc 16:13 Cảm ơn
nqtuan94 Bỏ hết tư duy quy đổi hay số đếm đi
Trong phòng thi không giải dc thì cứ lụi là chắc ăn nhất
23 Tháng 5 lúc 16:14 Cảm ơn
hirozz Lụi mà đúng :v
21 Tháng 6 lúc 12:57
hoa976972 chỉ có vinyl homat td với naoh tạo 4 ag thôi phải k ạ
4 Tháng 8 lúc 8:8