Hỗn hợp X gồm C2H5OH, C2H5CHO, CH3CHO trong đó C2H5OH chiếm 50% theo số mol. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X thu được?
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hỗn hợp X gồm C2H5OH, C2H5CHO, CH3CHO trong đó C2H5OH chiếm 50% theo số mol. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X thu được?

ID 653390.

Hỗn hợp X gồm C2H5OH, C2H5CHO, CH3CHO trong đó C2H5OH chiếm 50% theo số mol. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X thu được 3,06 gam H2O và 3,136 lít CO2 (đktc). Mặt khác, cho 8,55 gam hỗn hợp X thực hiện phản ứng tráng bạc thu được p gam Ag. Giá trị của p là

A. 8,64
B. 11,0808
C. 18,59
D. 21,6
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
Tho101

Thỏ

Giải: Gọi số mol của C2H5OH, C2H5CHO, CH3CHO lần lượt là a, b và c.

Theo đề bài ta có hệ pt: \(\dfrac{a}{a+b+c}\) = 0,5 || 3a + 3b + 2c = 0,17 || 2a + 3b + 2c = 0,14

Giải hệ ta có a = 0,03, b = 0,02, c = 0,01

=> mX = 0,03×46 + 0,02×58 + 0,01×44 = 2,98 gam

Nếu cho 2,98gam X tráng bạc thì mAg = (0,02×2 + 0,01×2)×108 = 6,48 gam

Cứ 2,98 gam X → 6,48 gam Ag ||=> 8,55gam X → a gam Ag

⇒ a = \(\dfrac{8,55 \times 6,58}{2,98}\) ≈ 18,59 gam ⇒ Chọn C

TruongKiller008 cái chỗ cuối dùng tỷ lệ 8,55/2,98 ra lẻ.cữ nghĩ làm sai.bấm mấy lần vẫn ra lẻ T__T. . 20/4/2018
20 Tháng 4 lúc 12:50
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

Like page để học Livestream miễn phí hàng ngày
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ

ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: