Hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, có số mol khác nhau. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được 2,64 gam CO2 và 1,8 gam ?
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, có số mol khác nhau. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được 2,64 gam CO2 và 1,8 gam ?

ID 541507.

Hỗn hợp X gồm hai ancol no, đơn chức, có số mol khác nhau. Đốt cháy hoàn toàn m gam X, thu được 2,64 gam CO2 và 1,8 gam H2O. Dẫn m gam hơi X đi qua bột CuO (dư, to), thu được hỗn hợp Y gồm hai chất hữu cơ. Cho Y tác dụng hoàn toàn với AgNO3 dư (trong dung dịch NH3, to), thu được 12,96 gam Ag. Công thức của hai ancol trong X là

A. CH3OH và CH3CH2CH2OH.
B. CH3OH và CH3CH(OH)CH3.
C. CH3OH và CH3CH2OH. 
D. CH3CH2OH và CH3CH2CH2OH.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
rongden_167

Phạm Hùng Vương

HD: ♦ giải đốt X dạng CnH2n + 2O + O2 –––to–→ 0,06 mol CO2 + 0,1 mol H2O.

Tương quan đốt có nX = nH2O – nCO2 = 0,04 mol ⇒ Ctrung bình = 1,5.

⇒ X chứa ancol có số C = 1 là CH3OH, ancol còn lại là CkH2k + 2O (với k ≥ 3).

(chú ý nếu k = 2 thì 2 ancol có cùng số mol trái giả thiết ban đầu).

➤ nếu ancol CkH2k + 2O là ancol bậc I → tạo anđehit CkH2kO tham gia

phản ứng tráng bạc thì nAg = 4nHCHO + 2nCkH2kO; lại có nHCHO + nCkH2kO = 0,04 mol

⇒ nHCHO = nCkH2kO ⇔ số mol 2 ancol bằng nhau ⇒ trái với giả thiết.

⇒ ancol CkH2k + 2O phải là ancol bậc II hoặc bậc III, khi qua CuO tạo chất hữu cơ

không tham gia phản ứng tráng bạc ⇒ chỉ có CH3OH tạo HCHO tham gia phản ứng

⇒ nHCHO = nAg : 4 = 0,12 ÷ 4 = 0,03 mol ⇒ nCkH2k + 2O = 0,01 mol.

⇒ k = (∑nCO2 – 0,03nCH3OH) ÷ 0,01 = 3 ⇒ ancol là C3H8O.

như phân tích trên, ancol này không phải bậc I

⇒ chỉ có công thức khác là CH3CH(OH)CH3 (bậc II) → chọn đáp án B. ♦.

dohieuhncd mod giải hộ em bài này với ạ
1 Tháng 9 lúc 16:28
sasukeduy113 nCO2=0,06 nH2O=0,1
do 2 ancol đều no đơn chức nên suy ra nX=nH2O-nCO2=0,04
nAg=0,12
ta có nAg/nX =0,12/0,04=3 lớn hơn 2 => có ít nhất 1 ancol tạo anđêhit pứ tráng bạc tỉ lệ 1:4
=> anđehit đó là HCHO=> ancol là CH3OH (x mol)
đặt ancol còn lại là CnH2n+1OH
Xét TH ancol này tạo andehit => anđehit là CnH2nO (y mol)
ta có: nX=x+y=0,,04
và 4nHCHO+2nCnH2nO=nAg => 4x+2y=0,12
giải hệ ra x=y=0,02 (loại do đề nói số mol 2 ancol khác nhau)
Vậy ancol còn lại phải tạo xeton=> ancol còn lại bậc 2 => chỉ có B thỏa
1 Tháng 9 lúc 17:9 (12) Cảm ơn
phuongnga2khy tai sao so mol ancol khac nhau thi tao xeton
2 Tháng 9 lúc 6:59 Cảm ơn
sasukeduy113 không phải ý mình là v bạn
ý mình là TH còn lại là ancol còn lại pứ tạo sản phẩm không có pứ tráng bạc đó bạn=> tức ancol đó phải tạo xeton=> ancol đó là ancol bậc 2
nếu tạo 1 andehit và 1 xeton thì nHCHO=nAg/4=0,03=> n ancol còn lại=0,04-0,03=0,01 đó ban
=> số mol khác nhau => thỏa đề ^^
2 Tháng 9 lúc 22:4 (6) Cảm ơn
tqn00 tự nhiên sai ngu ==
6 Tháng 9 lúc 23:36
mtam2205 Công thức tính k như nào vậy ạ
22 Tháng 4 lúc 6:7
mtam2205 à thôi hiểu rồi ạ
22 Tháng 4 lúc 19:20 (3) Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

Like page để học Livestream miễn phí hàng ngày
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ

ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: