Hỗn hợp X gồm metan, etilen, propin và vinyl axetilen có tỉ khối so với hiđro là x. Hỗn hợp Y gồm O2 và O3 có tỉ khối so?
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Hỗn hợp X gồm metan, etilen, propin và vinyl axetilen có tỉ khối so với hiđro là x. Hỗn hợp Y gồm O2 và O3 có tỉ khối so?

ID 643391.

Hỗn hợp X gồm metan, etilen, propin và vinyl axetilen có tỉ khối so với hiđro là x. Hỗn hợp Y gồm O2 và O3 có tỉ khối so với hiđro là 1,2x. Đốt 5,376 lít hỗn hợp X cần 15,12 lít hỗn hợp Y. Hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Biết các khí được đo ở (đktc). Giá trị của m là:

A. 65,76.
B. 102,9128.
C. 131,5248.
D. 15,06.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
tranduchoanghuy ( Gauss Trần )

13/8/2018 lúc 14:40 Link fb: https://www.facebook.com/huy.ce.hltf

Giải: ► Các chất trong X đều chứa 4H ⇒ nH/X = 4nX = 0,96 mol.

mX = mC + mH = 0,24 × 2x ⇒ mC = (0,48x – 0,96) (g) ⇒ nC = (0,04x – 0,08) mol.

● Xem Y ⇌ [O] ⇒ C + 2[O] → CO2 || 2H + [O] → H2O.

⇒ nO = 2nC + 0,5nH = (0,08x + 0,32) mol || mY = mO.

⇒ 0,675 × 2,4x = 16.(0,08x + 0,32) ⇒ x = 15,06 ⇒ nCO2 = 0,5224 mol.

► Ba(OH)2 dư nên nBaCO3 = 0,5224 mol ⇒ m = 102,9128(g) ⇒ chọn B.

0966377378 câu này sao nhỉ
24/3/2018 lúc 23:50
tranduchoanghuy ► X gồm các chất có dạng C?H₄ ⇒ nH = 4nX = 0,96 mol ^_^
Lại có: mX = mC + mH = 0,24 × 2x = 0,48x (g) ⇒ mC = (0,48x – 0,96) (g)
⇒ nC = (0,04x – 0,08) mol
● Y gồm O₂ hay O₃ thì chỉ cần quan tâm O thôi
||⇒ C + [O] → CO₂; 2H + [O] → H₂O ⇒ nO = nC + 0,5nH = (0,04x + 0,4) mol
⇒ mY = mO = 16 × (0,04x + 0,4) = 0,675 × 2,4x ||⇒ x = ...
giải tiếp sao lẻ quá @@
25/3/2018 lúc 18:27
ngocdiep2k b chứ ạ
25/3/2018 lúc 10:19
levantamtam Câu này giải thế nào ạ?
25/3/2018 lúc 13:15
NgocTinhTran ?? la`m nhu nao`
25/3/2018 lúc 16:39
anvuong2k Đáp án 102.9035294 fk nhỉ
25/3/2018 lúc 17:29
tranduchoanghuy em giải thế nào vậy, cho anh xin cách làm với @@
25/3/2018 lúc 19:44
viethoang148 mình ra giống bạn này
26/3/2018 lúc 23:6
sasukeduy113 chắc đề nhầm đâu nên ra số lẻ rồi e @@
26/3/2018 lúc 23:8
beviplc giải bằng số đếm
27/3/2018 lúc 19:47
thanhthuynguyenquynh X là cxh4 0,24 mol , Y là Oy 0,675 , tỉ khối so với H2 kí hiệu M
12x+4=M*2
16y=M*1,2*2
đốt=> 2x*0,24+0,48=0,675y
giải hệ được x= 37/17 =>m=37/17 * 0,24*197=102,9035 em làm vậy á anh Duy, xem giùm em có sai đâu không anh
30/3/2018 lúc 16:18
tranduchoanghuy bạn giải đúng rồi nè @@ mà mình giải sai chỗ nào mà ra lẻ vậy
30/3/2018 lúc 21:33
viethoang148 A chứ mod
26/3/2018 lúc 23:4
viethoang148 B 102,0935294
26/3/2018 lúc 23:5
sasukeduy113 em giải thế nào e viết cách làm e ra đc ko e @@
26/3/2018 lúc 23:5
trang2111 mình cung ra 102,9035294
26/3/2018 lúc 23:14
voldermort249 em cũng ra B
29/3/2018 lúc 21:50
miutran12345 key mà sai sao mà biết đc nhỉ
9/4/2018 lúc 17:16
lehuuminhtri giải 1 hồi ra B thấy sai key
29/4/2018 lúc 23:9
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: