Hỗn hợp X gồm metan, etilen, propin và vinyl axetilen có tỉ khối so với hiđro là x. Hỗn hợp Y gồm O2 và O3 có tỉ khối so?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hỗn hợp X gồm metan, etilen, propin và vinyl axetilen có tỉ khối so với hiđro là x. Hỗn hợp Y gồm O2 và O3 có tỉ khối so?

ID [627086]

Hỗn hợp X gồm metan, etilen, propin và vinyl axetilen có tỉ khối so với hiđro là x. Hỗn hợp Y gồm O2 và O3 có tỉ khối so với hiđro là 1,2x. Đốt 5,376 lít hỗn hợp X cần 15,12 lít hỗn hợp Y. Hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Biết các khí được đo ở (đktc). Giá trị của m là:

A.65,76.
B.102,9128.
C.131,5248.
D.15,06.
Nhóm hỗ trợ Hóa học - Thầy Phạm Hùng Vương
https://fb.com/groups/moon.vn.hotrohoahoc
Đáp án B Giải: ► Các chất trong X đều chứa 4H ⇒ nH/X = 4nX = 0,96 mol.

mX = mC + mH = 0,24 × 2x ⇒ mC = (0,48x – 0,96) (g) ⇒ nC = (0,04x – 0,08) mol.

● Xem Y ⇌ [O] ⇒ C + 2[O] → CO2 || 2H + [O] → H2O.

⇒ nO = 2nC + 0,5nH = (0,08x + 0,32) mol || mY = mO.

⇒ 0,675 × 2,4x = 16.(0,08x + 0,32) ⇒ x = 15,06 ⇒ nCO2 = 0,5224 mol.

► Ba(OH)2 dư nên nBaCO3 = 0,5224 mol ⇒ m = 102,9128(g) ⇒ chọn B.

Bình luận
lehuuminhtri - giải 1 hồi ra B thấy sai key

Trả lời

miutran12345 - key mà sai sao mà biết đc nhỉ

Trả lời

voldermort249 - em cũng ra B

Trả lời

viethoang148 - A chứ mod

Trả lời

viethoang148 B 102,0935294
sasukeduy113 em giải thế nào e viết cách làm e ra đc ko e @@
trang2111 mình cung ra 102,9035294
anvuong2k - Đáp án 102.9035294 fk nhỉ

Trả lời

tranduchoanghuy em giải thế nào vậy, cho anh xin cách làm với @@
viethoang148 mình ra giống bạn này
beviplc giải bằng số đếm
sasukeduy113 chắc đề nhầm đâu nên ra số lẻ rồi e @@
thanhthuynguyenquynh X là cxh4 0,24 mol , Y là Oy 0,675 , tỉ khối so với H2 kí hiệu M
12x+4=M*2
16y=M*1,2*2
đốt=> 2x*0,24+0,48=0,675y
giải hệ được x= 37/17 =>m=37/17 * 0,24*197=102,9035 em làm vậy á anh Duy, xem giùm em có sai đâu không anh
tranduchoanghuy bạn giải đúng rồi nè @@ mà mình giải sai chỗ nào mà ra lẻ vậy
ngoctinhtran - ?? la`m nhu nao`

Trả lời

levantamtam - Câu này giải thế nào ạ?

Trả lời

ngocdiep2k - b chứ ạ

Trả lời

0966377378 - câu này sao nhỉ

Trả lời

tranduchoanghuy ► X gồm các chất có dạng C?H₄ ⇒ nH = 4nX = 0,96 mol ^_^
Lại có: mX = mC + mH = 0,24 × 2x = 0,48x (g) ⇒ mC = (0,48x – 0,96) (g)
⇒ nC = (0,04x – 0,08) mol
● Y gồm O₂ hay O₃ thì chỉ cần quan tâm O thôi
||⇒ C + [O] → CO₂; 2H + [O] → H₂O ⇒ nO = nC + 0,5nH = (0,04x + 0,4) mol
⇒ mY = mO = 16 × (0,04x + 0,4) = 0,675 × 2,4x ||⇒ x = ...
giải tiếp sao lẻ quá @@