Hỗn hợp X gồm metan, etilen, propin và vinyl axetilen có tỉ khối so với hiđro là x. Hỗn hợp Y gồm O2 và O3 có tỉ khối so?

Hỗn hợp X gồm metan, etilen, propin và vinyl axetilen có tỉ khối so với hiđro là x. Hỗn hợp Y gồm O2 và O3 có tỉ khối so với hiđro là 1,2x. Đốt 5,376 lít hỗn hợp X cần 15,12 lít hỗn hợp Y. Hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Biết các khí được đo ở (đktc). Giá trị của m là:

A. 65,76.

B. 102,9128.

C. 131,5248.

D. 15,06.

Đáp án B

Giải: ► Các chất trong X đều chứa 4H ⇒ nH/X = 4nX = 0,96 mol.

mX = mC + mH = 0,24 × 2x ⇒ mC = (0,48x – 0,96) (g) ⇒ nC = (0,04x – 0,08) mol.

● Xem Y ⇌ [O] ⇒ C + 2[O] → CO2 || 2H + [O] → H2O.

⇒ nO = 2nC + 0,5nH = (0,08x + 0,32) mol || mY = mO.

⇒ 0,675 × 2,4x = 16.(0,08x + 0,32) ⇒ x = 15,06 ⇒ nCO2 = 0,5224 mol.

► Ba(OH)2 dư nên nBaCO3 = 0,5224 mol ⇒ m = 102,9128(g) ⇒ chọn B.

*
NeVer GiVe Up
giải 1 hồi ra B thấy sai key
Đào Duy Phú
key mà sai sao mà biết đc nhỉ
Huy Trần
bạn giải đúng rồi nè @@ mà mình giải sai chỗ nào mà ra lẻ vậy
Nguyễn Trang
X là cxh4 0,24 mol , Y là Oy 0,675 , tỉ khối so với H2 kí hiệu M
12x+4=M*2
16y=M*1,2*2
đốt=> 2x*0,24+0,48=0,675y
giải hệ được x= 37/17 =>m=37/17 * 0,24*197=102,9035 em làm vậy á anh Duy, xem giùm em có sai đâu không anh
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
em cũng ra B
Nguyễn Thị Mai
giải bằng số đếm
nguyen thi quynh trang
mình cung ra 102,9035294
Hồ Thanh Duy
chắc đề nhầm đâu nên ra số lẻ rồi e @@
Trần Siêu Hoàng
mình ra giống bạn này
Hồ Thanh Duy
em giải thế nào e viết cách làm e ra đc ko e @@
Trần Siêu Hoàng
B 102,0935294
Trần Siêu Hoàng
A chứ mod
nguyen thi quynh trang
mình cung ra 102,9035294
. 26/03/2018
Hồ Thanh Duy
em giải thế nào e viết cách làm e ra đc ko e @@
. 26/03/2018
Trần Siêu Hoàng
B 102,0935294
. 26/03/2018
Huy Trần
em giải thế nào vậy, cho anh xin cách làm với @@
Huy Trần
► X gồm các chất có dạng C?H₄ ⇒ nH = 4nX = 0,96 mol ^_^
Lại có: mX = mC + mH = 0,24 × 2x = 0,48x (g) ⇒ mC = (0,48x – 0,96) (g)
⇒ nC = (0,04x – 0,08) mol
● Y gồm O₂ hay O₃ thì chỉ cần quan tâm O thôi
||⇒ C + [O] → CO₂; 2H + [O] → H₂O ⇒ nO = nC + 0,5nH = (0,04x + 0,4) mol
⇒ mY = mO = 16 × (0,04x + 0,4) = 0,675 × 2,4x ||⇒ x = ...
giải tiếp sao lẻ quá @@
An Vương
Đáp án 102.9035294 fk nhỉ
Huy Trần
bạn giải đúng rồi nè @@ mà mình giải sai chỗ nào mà ra lẻ vậy
. 30/03/2018
Nguyễn Trang
X là cxh4 0,24 mol , Y là Oy 0,675 , tỉ khối so với H2 kí hiệu M
12x+4=M*2
16y=M*1,2*2
đốt=> 2x*0,24+0,48=0,675y
giải hệ được x= 37/17 =>m=37/17 * 0,24*197=102,9035 em làm vậy á anh Duy, xem giùm em có sai đâu không anh
. 30/03/2018
Nguyễn Thị Mai
giải bằng số đếm
. 27/03/2018
Hồ Thanh Duy
chắc đề nhầm đâu nên ra số lẻ rồi e @@
. 26/03/2018
Trần Siêu Hoàng
mình ra giống bạn này
. 26/03/2018
Huy Trần
em giải thế nào vậy, cho anh xin cách làm với @@
. 25/03/2018
Trần Ngọc Tịnh
?? la`m nhu nao`
le van tam tam
Câu này giải thế nào ạ?
Hồ điệp
b chứ ạ
Đậu Shine
câu này sao nhỉ
Huy Trần
► X gồm các chất có dạng C?H₄ ⇒ nH = 4nX = 0,96 mol ^_^
Lại có: mX = mC + mH = 0,24 × 2x = 0,48x (g) ⇒ mC = (0,48x – 0,96) (g)
⇒ nC = (0,04x – 0,08) mol
● Y gồm O₂ hay O₃ thì chỉ cần quan tâm O thôi
||⇒ C + [O] → CO₂; 2H + [O] → H₂O ⇒ nO = nC + 0,5nH = (0,04x + 0,4) mol
⇒ mY = mO = 16 × (0,04x + 0,4) = 0,675 × 2,4x ||⇒ x = ...
giải tiếp sao lẻ quá @@
. 25/03/2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

VP: Số 24, Lô 14A, Trung Yên 11, Cầu Giấy, Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 304360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017