Hỗn hợp X gồm metan, etilen, propin và vinyl axetilen có tỉ khối so với hiđro là x. Hỗn hợp Y gồm O2 và O3 có tỉ khối so?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hỗn hợp X gồm metan, etilen, propin và vinyl axetilen có tỉ khối so với hiđro là x. Hỗn hợp Y gồm O2 và O3 có tỉ khối so?

ID [0]

Hỗn hợp X gồm metan, etilen, propin và vinyl axetilen có tỉ khối so với hiđro là x. Hỗn hợp Y gồm O2 và O3 có tỉ khối so với hiđro là 1,2x. Đốt 5,376 lít hỗn hợp X cần 15,12 lít hỗn hợp Y. Hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Biết các khí được đo ở (đktc). Giá trị của m là:

A. 65,76.
B. 102,9128.
C. 131,5248.
D. 15,06.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B Giải: ► Các chất trong X đều chứa 4H ⇒ nH/X = 4nX = 0,96 mol.

mX = mC + mH = 0,24 × 2x ⇒ mC = (0,48x – 0,96) (g) ⇒ nC = (0,04x – 0,08) mol.

● Xem Y ⇌ [O] ⇒ C + 2[O] → CO2 || 2H + [O] → H2O.

⇒ nO = 2nC + 0,5nH = (0,08x + 0,32) mol || mY = mO.

⇒ 0,675 × 2,4x = 16.(0,08x + 0,32) ⇒ x = 15,06 ⇒ nCO2 = 0,5224 mol.

► Ba(OH)2 dư nên nBaCO3 = 0,5224 mol ⇒ m = 102,9128(g) ⇒ chọn B.

Bình luận
0966377378 câu này sao nhỉ
Trả lời 24 Tháng 3 lúc 23:50
tranduchoanghuy ► X gồm các chất có dạng C?H₄ ⇒ nH = 4nX = 0,96 mol ^_^
Lại có: mX = mC + mH = 0,24 × 2x = 0,48x (g) ⇒ mC = (0,48x – 0,96) (g)
⇒ nC = (0,04x – 0,08) mol
● Y gồm O₂ hay O₃ thì chỉ cần quan tâm O thôi
||⇒ C + [O] → CO₂; 2H + [O] → H₂O ⇒ nO = nC + 0,5nH = (0,04x + 0,4) mol
⇒ mY = mO = 16 × (0,04x + 0,4) = 0,675 × 2,4x ||⇒ x = ...
giải tiếp sao lẻ quá @@
25 Tháng 3 lúc 18:27 Cảm ơn
ngocdiep2k b chứ ạ
25 Tháng 3 lúc 10:19
levantamtam Câu này giải thế nào ạ?
Trả lời 25 Tháng 3 lúc 13:15
ngoctinhtran ?? la`m nhu nao`
Trả lời 25 Tháng 3 lúc 16:39
anvuong2k Đáp án 102.9035294 fk nhỉ
Trả lời 25 Tháng 3 lúc 17:29
tranduchoanghuy em giải thế nào vậy, cho anh xin cách làm với @@
25 Tháng 3 lúc 19:44 Cảm ơn
viethoang148 mình ra giống bạn này
26 Tháng 3 lúc 23:6 Cảm ơn
sasukeduy113 chắc đề nhầm đâu nên ra số lẻ rồi e @@
26 Tháng 3 lúc 23:8 Cảm ơn
beviplc giải bằng số đếm
27 Tháng 3 lúc 19:47 Cảm ơn
thanhthuynguyenquynh X là cxh4 0,24 mol , Y là Oy 0,675 , tỉ khối so với H2 kí hiệu M
12x+4=M*2
16y=M*1,2*2
đốt=> 2x*0,24+0,48=0,675y
giải hệ được x= 37/17 =>m=37/17 * 0,24*197=102,9035 em làm vậy á anh Duy, xem giùm em có sai đâu không anh
30 Tháng 3 lúc 16:18 Cảm ơn
tranduchoanghuy bạn giải đúng rồi nè @@ mà mình giải sai chỗ nào mà ra lẻ vậy
30 Tháng 3 lúc 21:33 Cảm ơn
viethoang148 A chứ mod
Trả lời 26 Tháng 3 lúc 23:4
viethoang148 B 102,0935294
26 Tháng 3 lúc 23:5 Cảm ơn
sasukeduy113 em giải thế nào e viết cách làm e ra đc ko e @@
26 Tháng 3 lúc 23:5 Cảm ơn
trang2111 mình cung ra 102,9035294
26 Tháng 3 lúc 23:14 Cảm ơn
voldermort249 em cũng ra B
Trả lời 29 Tháng 3 lúc 21:50
miutran12345 key mà sai sao mà biết đc nhỉ
Trả lời 9 Tháng 4 lúc 17:16
lehuuminhtri giải 1 hồi ra B thấy sai key
Trả lời 29 Tháng 4 lúc 23:9