Hỗn hợp X gồm metan, propen và isopren. Đốt cháy hoàn toàn 15 gam X cần vừa đủ 36,96 lít O2 (đktc). Ở điều kiện thường, ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hỗn hợp X gồm metan, propen và isopren. Đốt cháy hoàn toàn 15 gam X cần vừa đủ 36,96 lít O2 (đktc). Ở điều kiện thường, ?

ID [756119]

Hỗn hợp X gồm metan, propen và isopren. Đốt cháy hoàn toàn 15 gam X cần vừa đủ 36,96 lít O2 (đktc). Ở điều kiện thường, cho a mol X phản ứng Br2 dư trong dung môi CCl4 thì có 0,1 mol Br2 phản ứng. Giá trị của a là

A. 0,20.
B. 0,15.
C. 0,30.
D. 0,10.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

0941689746746 Sao 0.3 mol pi ohản ứng được với 0.6 mol Br2/CCl4 vậy ạ
15 Tháng 6 lúc 7:57
BKa26211 gõ sai thôi e, nó chỉ phản ứng được với 0,3 mol br2 thôi
15 Tháng 6 lúc 8:13 (1) Cảm ơn