Hỗn hợp X gồm Na, K, Ba hòa tan hết trong nước tạo dung dịch Y và 5,6 lít khí (đktc). Thể tích dung dịch H2SO4 2M tối th?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hỗn hợp X gồm Na, K, Ba hòa tan hết trong nước tạo dung dịch Y và 5,6 lít khí (đktc). Thể tích dung dịch H2SO4 2M tối th?

ID [0]

Hỗn hợp X gồm Na, K, Ba hòa tan hết trong nước tạo dung dịch Y và 5,6 lít khí (đktc). Thể tích dung dịch H2SO4 2M tối thiểu cần dùng để trung hòa dung dịch Y là:

A. 150 ml.
B. 250 ml.
C. 125 ml.
D. 100 ml.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C
Bình luận
thanhthuynguyenquynh ẩu quá
15 Tháng 3 lúc 23:3