Hợp chất của sắt khi tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng không giải phóng khí là
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: LỊCH SỬ THẾ GIỚI 1945 - 2000

Hợp chất của sắt khi tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng không giải phóng khí là

ID [660709]

Hợp chất của sắt khi tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng không giải phóng khí là

A. FeO.  
B. FeCO3
C. FeS2.  
D. Fe(OH)3
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN