Hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C7H8O4. Thủy phân hoàn toàn X trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được muố?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C7H8O4. Thủy phân hoàn toàn X trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được muố?

ID 733180.

Hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C7H8O4. Thủy phân hoàn toàn X trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối Y và hai chất hữu cơ Z và T (thuộc cùng dãy đồng đẳng). Axit hóa Y, thu được hợp chất hữu cơ E ( chứa C, H, O). Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. X có hai đồng phân cấu tạo.
B. E tác dụng với Br2 trong CCl4 theo tỉ lệ mol 1:2.
C. Z và T là hợp chất no, đơn chức.
D. Phân tử E có số nguyên tử hiđro bằng số nguyên tử oxi.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
tranduchoanghuy ( Gauss Trần )

4/5/2019 lúc 11:11 Link fb: https://www.facebook.com/huy.ce.hltf

Giải:
k = \(\dfrac{2 * 7 + 2 - 10}{2}\) = 3 \(\Rightarrow\) X có chứa 2 pi C=O và 1 pi C=C

Do Z và T cùng dãy đồng đẳng nên chúng phải đều là ancol no đơn chức (vì chỉ có 1 pi C=C)

\(\Rightarrow\) X là CH3-OOC-HC=CH-COO-C2H5

Do đó: Y là NaOOC-CH=CH-COONa; Z, T là CH3OH và C2H5OH

E là HOOC-CH=CH-COOH

A đúng, còn 1 đồng phân CH2=C(COOCH3)(COOC2H5)

B sai vì E tác dụng Br2 tỉ lệ 1: 1 (1 lk pi C=C)

C đúng đã lập luận ở trên

D đúng vì E có 4 C và 4H

Đáp án B

nghiephunter câu này key D chứ
16/5/2019 lúc 17:56
sang080702 E là HCOOC-CH=CH-COOH mà suy ra có 4C và 4H => số C=số H . Mà đề hỏi câu sai mà bạn
16/5/2019 lúc 20:4 (4) Cảm ơn
nghiephunter X là C7H8O4,công thức cấu tạo trên sai mà
Kia là C7H10O4 rồi bạn ơi
16/5/2019 lúc 21:16
nghiephunter CTCT trên là của C7H10O4 mà
16/5/2019 lúc 21:35
nqtuan94 Có 2 TH nha
TH1 X là CH3-COO-C=-C-COOC2H5
Thì E là HOOC=-C-COOH => D vẫn đúng
TH2 X là CH3CH=CHCOO-COOCH=CH2
thì E là HOOC-COOH => D đúng
16/5/2019 lúc 21:46 (1) Cảm ơn
hotboy11a1vc nqtuan94 sai rồi bạn ơi, công thức trên phải có 4 liên kết pi nha, A và D đều sai
18/5/2019 lúc 16:17
nqtuan94 Trong cả 2 TH mình đưa ra thì C , A đúng B và D sai . Mà đề hỏi câu sai nên chọn D nha bạn
18/5/2019 lúc 21:18 Cảm ơn