Hợp chất T có công thức phân tử CnH2n+2O, trong đó tỉ lệ khối lượng mC : mO = 3 : 1. Số đồng phân cấu tạo (chứa nhóm OH)?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Hợp chất T có công thức phân tử CnH2n+2O, trong đó tỉ lệ khối lượng mC : mO = 3 : 1. Số đồng phân cấu tạo (chứa nhóm OH)?

ID 526700.

Hợp chất T có công thức phân tử CnH2n+2O, trong đó tỉ lệ khối lượng mC : mO = 3 : 1. Số đồng phân cấu tạo (chứa nhóm OH) của hợp chất T là

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
rongden_167 ( Phạm Hùng Vương )

13/5/2017 lúc 19:47 Link fb: https://www.facebook.com/HV.rongden167

526700.png
tau0211 Cho em hỏi với ạ
Công thức phân tử là C4H10O, có nhóm -OH thì C4H8(OH)2 không đc ạ
20/1/2018 lúc 16:48
sonhientai không được em. nếu viết như em là thừa oxi rồi. E có thể viết C4H90H
3/2/2018 lúc 9:30 Cảm ơn
Quyliver c-c-c-o dc k
o
14/1/2019 lúc 22:28
dieuan178 không có trường hợp O ở giữa hai C ạ
16/1/2019 lúc 22:11
tranduchoanghuy đề nói chứ nhóm OH rồi thì sao vậy được em ^_^
O giữa 2C tức là C–O–C vậy OH ở đâu ?
17/1/2019 lúc 7:57 Cảm ơn