Hợp chất X (chứa C, H, O, N) có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, vừa tác dụng với axit vừa tác dụng ?
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn |
|
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Hợp chất X (chứa C, H, O, N) có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, vừa tác dụng với axit vừa tác dụng ?

ID 339820.

Hợp chất X (chứa C, H, O, N) có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, vừa tác dụng với axit vừa tác dụng với kiềm. Trong X, thành phần phần trăm về khối lượng của nguyên tố C, H, N lần lượt là 40,449%; 7,865%; 15,73%. Khi cho 4,45 gam X phản ứng hoàn toàn với NaOH (đun nóng) được 4,85 gam muối khan. Nhận định nào về X sau đây không đúng?

A. X dễ tan trong nước hơn alanin.
B. X là hợp chất no, tạp chức.
C. Phân tử X chứa 1 nhóm este
D. X vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nguyenngat123 ( Nguyễn Thị Ngát )

10/5/2017 lúc 16:11 Link fb: ngat16021992@gmail.com

%mO = 100% - 40,449% - 7,865% - 15,73% = 35,864%công thức đơn giản nhất của X là C3H7O2N CTPT của X là C3H7O2N

nX = nmuối = nX = 0,05 mol Mmuối =

muối là H2NCH2COONa X là H2NCH2COOCH3

X là este, alanin tồn tại ở dạng ion lưỡng cực → alanin tan tốt trong nước hơn X

X là hợp chất no, tạp chức chứa nhóm amin NH2 và este → B đúng

Phân tử X chứa 1 nhóm este, nên X vừa tác dụng với dung dịch HCl, vừa tác dụng với dung dịch NaOH. → C, D đúng

Đáp án A.

andanhtb99 oi mk lai di so gly vs ala . 12/5/2017
12/5/2017 lúc 15:2
Truongthimyhue este ít tan trong nước
21/6/2018 lúc 22:10
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: