Hộp cộng hưởng trong các nhạc cụ có tác dụng
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Hộp cộng hưởng trong các nhạc cụ có tác dụng

ID [659952]

Hộp cộng hưởng trong các nhạc cụ có tác dụng

A. làm tăng tần số của âm
B. làm giảm cường độ âm.
C. làm giảm độ cao của âm
D. làm tăng cường độ của âm.
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án D 1e.png
Bình luận