I really enjoyed our trip to the theatre. I wish we more often
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

I really enjoyed our trip to the theatre. I wish we more often

ID 613526.

I really enjoyed our trip to the theatre. I wish we _____ more often

A. go
B. went
C. will go
D. have gone
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan ( Lại Thị Lan ) 13 Tháng 12 lúc 12:32 Link fb:
Cấu trúc câu điều ước loại 1: wish + S+ V.ed
Dịch: Tôi thực sự thích chuyến đi đến rạp chiếu phim. Tôi mong rằng chúng ta đi thường xuyên hơn.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Lại Thị Lan nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
nguyenky2k1 Câu này would go đực không ạ ?
11 Tháng 1 lúc 22:39
sonny143 Theo mình tra cứu được thì dùng "would + V" hay "V(past)" đều được trong câu này nha bạn.
11 Tháng 1 lúc 22:56 Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Hàm số và logarit

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ