I really enjoyed our trip to the theatre. I wish we more often
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

I really enjoyed our trip to the theatre. I wish we more often

ID 613526.

I really enjoyed our trip to the theatre. I wish we _____ more often

A. go
B. went
C. will go
D. have gone
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan ( Lại Thị Lan ) 13/12/2017 lúc 12:32 Link fb:
Cấu trúc câu điều ước loại 1: wish + S+ V.ed
Dịch: Tôi thực sự thích chuyến đi đến rạp chiếu phim. Tôi mong rằng chúng ta đi thường xuyên hơn.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Lại Thị Lan nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
nguyenky2k1 Câu này would go đực không ạ ?
11/1/2019 lúc 22:39
sonny143 Theo mình tra cứu được thì dùng "would + V" hay "V(past)" đều được trong câu này nha bạn.
11/1/2019 lúc 22:56 Cảm ơn