I … that I’m unable to attend the workshop on 15th December.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

I … that I’m unable to attend the workshop on 15th December.

ID [249198]

I … that I’m unable to attend the workshop on 15th December.

A. Sympathize
B. regret
C. beg
D. apologize
Lại Thị Lan
Đáp án B
Bình luận
dualipa Tại sao ạ
Trả lời 29 Tháng 4 lúc 19:31
sleepyhihi Ko hiểu
Trả lời 30 Tháng 4 lúc 23:5
fralone dịch: tôi hối hận rằng tôi đã không thể tham dự hội thảo vào ngày 15 tháng 12
A. cảm thông
C. nài nỉ/van xin
D. xin lỗi
30 Tháng 4 lúc 23:41 Cảm ơn
sonny143 Dịch nghĩa: Tôi xin lấy làm tiếc rằng tôi sẽ không thể tham dự buổi hội thảo vào ngày 15/12.
1 Tháng 5 lúc 10:2 Cảm ơn
12c2lecaobinh là sao ạ
Trả lời 30 Tháng 4 lúc 23:28
fralone dịch: tôi hối hận rằng tôi đã không thể tham dự hội thảo vào ngày 15 tháng 12
A. cảm thông
C. nài nỉ/van xin
D. xin lỗi
30 Tháng 4 lúc 23:38 Cảm ơn
vngan2489 D ko được tại sao hả smod ơi
Trả lời 2 Tháng 6 lúc 22:36
vivianyueying Tại sao kh thể là D nhỉ?
Trả lời 21 Tháng 6 lúc 17:48
duahauvi Vì nếu là apologize thì phải là for chứ không phải là that cậu ạ.
27 Tháng 6 lúc 21:15