I undoubtedly left the door unlocked, so you didn’t have to call me and ask for the passcode.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

I undoubtedly left the door unlocked, so you didn’t have to call me and ask for the passcode.


Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the sentence given in each of the following questions.

Null

ID [755979]

I undoubtedly left the door unlocked, so you didn’t have to call me and ask for the passcode.

A. Calling me and asking for the passcode was unnecessary because I can’t have unlocked the door.
B. Having unlocked the door, you needn’t have called me and ask for the passcode at all.
C. You shouldn’t have called me and ask for the passcode since you could unlock the door.
D. I might have left the door unlocked, so there was no need to call me and ask for the passcode.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Tạm dịch: Tôi chắc chắn đã mở khóa cửa, vì vậy bạn đã không cần gọi cho tôi và yêu cầu mật mã.
A. Gọi cho tôi và yêu cầu mật mã là không cần thiết vì tôi chắc chắn đã mở khóa cửa.
B. Đã mở khóa cửa, bạn lẽ ra không cần gọi cho tôi và yêu cầu mật mã.
C. Bạn không nên gọi cho tôi và yêu cầu mật mã vì bạn có thể mở khóa cửa.
D. Tôi có thể đã mở khóa cửa, vì vậy không cần phải gọi cho tôi và yêu cầu mật mã.
nltranggg sao B sai a
16 Tháng 6 lúc 21:55
nthanhmai2k3 câu b đúng mà bạn..Nó sát nghĩa với câu đề cho nhất
16 Tháng 6 lúc 21:56 Cảm ơn
sonny143 Câu B sai nhé bạn
Câu gốc: Tôi chắc chắn đã để cửa không khóa, vì vậy bạn đã không cần gọi cho tôi và yêu cầu mật mã.
Câu B: Bạn đã mở cửa rồi, bạn đã không cần phải gọi tôi và hỏi mã khóa cửa đâu. (Người nói để cửa mở chứ không phải không phải người nghe mở được cửa - cấu trúc rút gọn 2 câu chung chủ ngữ nên phía trước chủ ngữ cùng là "you").
16 Tháng 6 lúc 22:3 (2) Cảm ơn
vcuong05022001ak tại sao lại la A?
16 Tháng 6 lúc 21:58
riri0912 câu a đáng ra phải là can’t have locked the door mới đúng nghĩa chứ
17 Tháng 6 lúc 14:10