I would rather… to the airport to collect her yesterday.
02432 99 98 98 MoonBook.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Đề thi online miễn phí hôm nay: Mở đề 19h, đóng đề 23h

I would rather… to the airport to collect her yesterday.

ID 250698.

I would rather… to the airport to collect her yesterday.

A. Go
B. gone
C. went
D. have gone
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
babathilai tại sao . 3/5/2016
3 Tháng 5 lúc 22:0
nguyenthicamvi woud rather do sth khác vs woud rather sb did sth nên chỉ A or D ... yesterday nữa nên chọn D. 2/6/2016
2 Tháng 6 lúc 8:53 Cảm ơn
2001phanminh dich cau nay di a
18 Tháng 4 lúc 6:41
Sleepyhihi Would rather do st # would rather sb did
1 Tháng 5 lúc 9:9
ThaoNguyenDuong2K1 ??????
16 Tháng 5 lúc 1:40
alivepool99 would rather do sth
có "yesterday" nên lùi thì thôi bạn
16 Tháng 5 lúc 8:58 Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 250.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ

ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: