If I’d known about Josie’s illness, I wouldn’t have missed seeing her.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

If I’d known about Josie’s illness, I wouldn’t have missed seeing her.

ID [0]

If I’d known about Josie’s illness, I wouldn’t have missed seeing her.

A.I saw Josie, and I knew she was ill.
B.I didn’t know Josie was ill, but I saw her.
C.I didn't see Josie although I knew she was ill.
D.I didn’t know Josie was ill, and I didn’t see her.
Moon.vn
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DCâu gốc: Nếu tôi biết về bệnh tình của Josie, tôi đã gặp với cô ấy.
Đáp án: D. Tôi không biết Josie bị ốm và tôi đã không gặp cô ấy.
Các lựa chọn khác không phù hợp vì:
- A khác nghĩa. (Tôi đã nhìn thấy Josie và tôi biết cô ấy bị ốm.)
- B khác nghĩa. (Tôi không biết Josie bị ốm, nhưng tôi đã gặp cô ấy.)
- C khác nghĩa. (Tôi không gặp Josie dù tôi biết cô ấy bị ốm.)
Bình luận
camha123 - vế sau là wouldn't thì mang nghĩa phủ định chứ nhỉ

Trả lời

alivepool99 thì nó mang nghĩa phủ định mà bạn .-.
vannhatqnk - phẩy rồi vẫn dùng and đuoc ak mn >??

Trả lời

ceothuytrang Uk t vẫn thấy TH này
alivepool99 "," vẫn dùng "and" được như tiếng Việt
vannhatqnk thank you !