If I’d known about Josie’s illness, I wouldn’t have missed seeing her.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

If I’d known about Josie’s illness, I wouldn’t have missed seeing her.

ID [0]

If I’d known about Josie’s illness, I wouldn’t have missed seeing her.

A. I saw Josie, and I knew she was ill.
B. I didn’t know Josie was ill, but I saw her.
C. I didn't see Josie although I knew she was ill.
D. I didn’t know Josie was ill, and I didn’t see her.
Nguyễn Thị Oanh
https;//fb.com/moon.vn
Đáp án D Câu gốc: Nếu tôi biết về bệnh tình của Josie, tôi đã gặp với cô ấy.
Đáp án: D. Tôi không biết Josie bị ốm và tôi đã không gặp cô ấy.
Các lựa chọn khác không phù hợp vì:
- A khác nghĩa. (Tôi đã nhìn thấy Josie và tôi biết cô ấy bị ốm.)
- B khác nghĩa. (Tôi không biết Josie bị ốm, nhưng tôi đã gặp cô ấy.)
- C khác nghĩa. (Tôi không gặp Josie dù tôi biết cô ấy bị ốm.)
Bình luận
vannhatqnk phẩy rồi vẫn dùng and đuoc ak mn >??
Trả lời 29 Tháng 4 lúc 13:26
ceothuytrang Uk t vẫn thấy TH này
29 Tháng 4 lúc 14:27 Cảm ơn
alivepool99 "," vẫn dùng "and" được như tiếng Việt
29 Tháng 4 lúc 17:16 Cảm ơn
vannhatqnk thank you !
29 Tháng 4 lúc 17:21 Cảm ơn
camha123 vế sau là wouldn't thì mang nghĩa phủ định chứ nhỉ
Trả lời 10 Tháng 2 lúc 21:28
alivepool99 thì nó mang nghĩa phủ định mà bạn .-.
10 Tháng 2 lúc 22:30 (1) Cảm ơn