If the employee or employer tenminates the contract of employmentsivimg advance notice, they will have to pay the other ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

If the employee or employer tenminates the contract of employmentsivimg advance notice, they will have to pay the other ?

ID [756001]

If the employee or employer tenminates the contract of employment_____sivimg advance notice, they will have to pay the other parfy a sum equivalent which matches the employees salary.

A. without
B. usually
C. almost
D. already
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan

Lại Thị Lan

Without something/doing something: không có thứ gì đó/làm gì đó.
Dịch: Nếu người lao động hay chú sử dụng lao động chấm đứt hợp đồng lao động mà không đưa ra thông báo trước. họ sẽ phải trâ cho bên còn lại một phần tương ứng phủ hợp với lương của nhân viên.