It is important that he to the director of the programme
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Ứng dụng tích phân trong bài toán diện tích hình phẳng (P1)

It is important that he to the director of the programme

ID [119486]

It is important that he _____ to the director of the programme

A. must speak
B. speak
C. could speak
D. speaks
Lại Thị Lan
Đáp án B Dịch: điều quan trọng là anh ấy nên nói với giám đốc về chương trình của mình
Bình luận