It is thought that traditional marriage are important basis of limiting divorce rates.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

It is thought that traditional marriage are important basis of limiting divorce rates.


Choose the word(s) or phrase that best complete each sentence below.

ID []

It is thought that traditional marriage _______ are important basis of limiting divorce rates.

A. appearances
B. responses
C. records
D. values
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án C Chọn đáp án: C. records (n): sổ sách ghi chép, hồ sơ
Cụm từ: marriage record: giấy đăng ký kết hôn
Đáp án còn lại: A. appearances (n): sự xuất hiện, vẻ bề ngoài
B. responses (n): sự đáp lại, sự hưởng ứng
D. values (n): giá trị (bằng tiền hoặc hàng hóa khác mà có thể trao đổi được)
Tạm dịch: Giấy đăng ký kết hôn truyền thống được cho rằng là nền tảng quan trọng để hạn chế tỉ lệ ly hôn.
Bình luận
nguyenkieuchauanh values đâu chỉ đi với tiền hay hàng hóa đâu ạ? câu này chọn D vẫn được chứ ạ?
Trả lời 16 Tháng 11 lúc 20:33
captain2604 thường họ k dùng như vậy, dù anh hiểu ý em
16 Tháng 11 lúc 20:42 (1) Cảm ơn
nguyenkieuchauanh em nhớ có bài về Sports, cô Liễu nói là, record mà là số nhiù thì mang nghĩa bản ghi âm ạ?
17 Tháng 11 lúc 6:24 Cảm ơn
captain2604 Đó chỉ là 1 nghĩa thôi em, nó cũng có nghĩa là hồ sơ, giấy tờ và với nghĩa này đếm được
17 Tháng 11 lúc 14:20 (1) Cảm ơn