It was not… midnight that they discovered the children were not in their bed.
02432 99 98 98 MoonBook.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Đề thi online miễn phí hôm nay: Mở đề 19h, đóng đề 23h

It was not… midnight that they discovered the children were not in their bed.

ID 249524.

It was not… midnight that they discovered the children were not in their bed.

A. While
B. until
C. during
D. when
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
vongocthang2908 cho e hỏi cấu trúc NOT UNTIL là sao ạ?@
16 Tháng 5 lúc 20:52
sonny143 Cấu trúc: It + be + not until+ ... + that + mệnh đề: mãi cho đến khi ... ai đó mới làm gì.
=> Đảo ngữ: Not until + mệnh đề/danh từ + trợ động từ + S + V(nguyên thể)
Ví dụ: It was not until midnight that they discovered the children were not in their bed.
=> Đảo ngữ: Not until midnight did they discover the children were not in their bed.
Dịch nghĩa: Mãi cho đến nửa đêm thì họ mới phát hiện ra rằng lũ trẻ không ở trên giường.
16 Tháng 5 lúc 22:4 (1) Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 250.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ

ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: