It’s a little difficult to find the restaurant. I propose that we all together so that nobody gets lost along the way.
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

It’s a little difficult to find the restaurant. I propose that we all together so that nobody gets lost along the way.

ID 613517.

It’s a little difficult to find the restaurant. I propose that we all ____________ together so that nobody gets lost along the way.

A. is driving
B. drive
C. to drive
D. driven
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan ( Lại Thị Lan ) 13/12/2017 lúc 11:57 Link fb:
Trong câu giả định, sau động từ ‘propose’, mệnh đề phải ở dạng giả định:
S + propose + that + S + (should) V.inf
Dịch: có một chút khó khăn để tìm ra nhà hàng. Tôi đề xuất tất cả chúng ta lái xe cùng nhau để không ai bị lạc đường cả.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Lại Thị Lan nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
alivepool99 https://bom.to/DEwvO
12/1/2019 lúc 22:24