It’s a little difficult to find the restaurant. I propose that we all together so that nobody gets lost along the way.
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

It’s a little difficult to find the restaurant. I propose that we all together so that nobody gets lost along the way.

ID 613517.

It’s a little difficult to find the restaurant. I propose that we all ____________ together so that nobody gets lost along the way.

A. is driving
B. drive
C. to drive
D. driven
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan ( Lại Thị Lan ) 30 Tháng 11 lúc 15:15 Link fb:
Trong câu giả định, sau động từ “propose”, mệnh đề phải ở dạng giả định, bắt buộc có ‘that’ và đông từ sau chủ ngữ 2 ở dạng nguyên thể bỏ “to”.
Dịch câu: Hơi khó khăn để tìm thấy nhà hàng. Tôi đề xuất tất cả chúng ta cùng lái xe để không ai bị lạc đường cả.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Lại Thị Lan nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
alivepool99 https://bom.to/DEwvO
12 Tháng 1 lúc 22:24
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Hàm số và logarit

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ