Kết luận nào không đúng khi nói về phản ứng nhiệt hạch?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Ôn tập thi học kì I môn Tiếng Anh - Buổi 2

Kết luận nào không đúng khi nói về phản ứng nhiệt hạch?

ID [542537]

Kết luận nào không đúng khi nói về phản ứng nhiệt hạch?

A. Đều là phản ứng hạt nhân thuộc loại kích thích
B. Đều là phản ứng hạt nhân điều khiển được
C. Đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng
D. Mỗi phản ứng phân hạch tỏa năng lượng

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Gia Viễn C _ Ninh Bình

Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án
Bình luận