Kết luận nào không đúng khi nói về phản ứng phân hạch và nhiệt hạch?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Ôn tập thi học kì I môn Tiếng Anh - Buổi 2

Kết luận nào không đúng khi nói về phản ứng phân hạch và nhiệt hạch?

ID [623193]

Kết luận nào không đúng khi nói về phản ứng phân hạch và nhiệt hạch?

A. Đều là phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng.
B. Đều là phản ứng hạt nhân thuộc loại kích thích.
C. Mỗi phản ứng phân hạch tỏa năng lượng lớn hơn phản ứng nhiệt hạch.
D. Đều là phản ứng hạt nhân điều khiển được.
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án D 1e.png
Bình luận
quockhanhsana Phản ứng nhiệt hạch toả năng lượng hơn phản ứng phân hạch chứ ạ, câu c cũng sai mà ạ?
Trả lời 20 Tháng 3 lúc 15:20
reus98 - Bài này lí thuyết cơ bản e nhé , đáp án D mới sai nha :
+ Ta có : Phản ứng phân hạch: Là phản ứng trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành hai hạt nhân nhẹ hơn (có số khối trung bình) và vài nơtron.
- là phản ứng tỏa năng lượng, năng lượng đó gọi là năng lượng phân hạch
- Phản ứng phân hạch khi có điều khiển.
Khi k = 1 thì phản ứng phân hạch dây chuyền tự duy trì và năng lượng phát ra không đổi theo thời gian. Đây là phản ứng phân hạch có điều khiển được thực hiện trong các lò phản ứng hạt nhân.
* Phản ứng nhiệt hạch :
Đặc điểm: + Phản ứng nhiệt hạch là phaûn öùng toả năng lượng.
+ Tính theo mỗi một phản ứng thì phản ứng nhiệt hạch toả ra năng lượng ít hơn phản ứng phân hạch, nhưng tính theo khối lượng nhieân lieäu thì phaûn öùng nhiệt hạch toả ra năng lượng nhiều hơn.
+ Sản phẩm của pứ nhiệt hạch sạch hơn (không có tính phóng xạ)
+ Tỏa ra năng lượng rất lớn.
20 Tháng 3 lúc 15:27 Cảm ơn