Kết quả nào dưới đây nằm ngoài mong muốn của các nước tư bản phương Tây sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 194?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Kết quả nào dưới đây nằm ngoài mong muốn của các nước tư bản phương Tây sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 194?

ID 756018.

Kết quả nào dưới đây nằm ngoài mong muốn của các nước tư bản phương Tây sau khi Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) kết thúc?

A. Thắng lợi của cách mạng dân chủ nhân dân ở các nước Đông Âu.
B. Liên Xô hoàn thành kế hoạch khôi phục kinh tế trước thời hạn.
C. Phong trào đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở Mĩ.
D. Nội chiến Quốc – Cộng ở Trung Quốc tái trở lại và quyết liệt.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ