Khi cho toluen phản ứng với Br2 (xúc tác Fe, t0C) theo tỉ lệ 1:1 về số mol, sản phẩm chính thu được có tên là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi cho toluen phản ứng với Br2 (xúc tác Fe, t0C) theo tỉ lệ 1:1 về số mol, sản phẩm chính thu được có tên là

ID [441842]

Khi cho toluen phản ứng với Br2 (xúc tác Fe, t0C) theo tỉ lệ 1:1 về số mol, sản phẩm chính thu được có tên là

A. benzyl clorua
B. 2,4 đibromtoluen
C. p-bromtoluen
D. m-bromtoluen
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C Screenshot_28.png
Bình luận
thanhdatsky123 Cái này tạo spp là ở vị trí meta à ad
Trả lời 23 Tháng 3 lúc 22:54
thanhhuyen12345 para nhak ***
24 Tháng 3 lúc 19:50 (1) Cảm ơn
nqtuan94 khó tạo ra sản phẩm meta lắm nha
24 Tháng 3 lúc 21:16 Cảm ơn