Khi cho toluen phản ứng với Br2 (xúc tác Fe, t0C) theo tỉ lệ 1:1 về số mol, sản phẩm chính thu được có tên là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi cho toluen phản ứng với Br2 (xúc tác Fe, t0C) theo tỉ lệ 1:1 về số mol, sản phẩm chính thu được có tên là

ID [0]

Khi cho toluen phản ứng với Br2 (xúc tác Fe, t0C) theo tỉ lệ 1:1 về số mol, sản phẩm chính thu được có tên là

A.benzyl clorua
B.2,4 đibromtoluen
C.p-bromtoluen
D.m-bromtoluen
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án CScreenshot_28.png
Bình luận
thanhdatsky123 - Cái này tạo spp là ở vị trí meta à ad

Trả lời

thanhhuyen12345 para nhak ***
nqtuan94 khó tạo ra sản phẩm meta lắm nha