Khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ (1914), nước Nga
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ (1914), nước Nga

ID [304297]

Khi cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ (1914), nước Nga

A.phản đối và đứng ngoài cuộc chiến.
B.tham gia ngay từ những ngày đầu.
C.tham chiến một cách có điều kiện.
D.ủng hộ chiến tranh để có lợi nhuận.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án B
Bình luận