Khi đánh bắt cá ở một quần thể tại ba thời điểm, thu được tỉ lệ như sau Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Tại thờ?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Khi đánh bắt cá ở một quần thể tại ba thời điểm, thu được tỉ lệ như sau Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Tại thờ?

ID 701954.

Khi đánh bắt cá ở một quần thể tại ba thời điểm, thu được tỉ lệ như sau

Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tại thời điểm I quần thể đang ở trạng thái phát triển.
II. Tại thời điểm II có thể tiếp tục đánh bắt với mức độ vừa phải.
III. Tại thời điểm I có thể tiếp tục đánh bắt.
IV. Tại thời điểm III quần thể đang bị đánh bắt quá mức nên cần bảo vệ.
V. Tại thời điểm III có thê tiếp tục khai thác.

A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan ( Lại Thị Lan ) 16/10/2018 lúc 15:6 Link fb:
Đáp án C
I, II, V đúng.
III sai vì tỉ lệ trước sinh sản là lớn nhất tức cá nhỏ nhiều mà đem đánh bắt sẽ làm cho chúng không sinh sản được nên quần thể bị suy thoái
IV sai vì tỉ lệ đang sinh sản chiếm tỉ lệ lớn... chưa khai thác hết tiềm năng mà đánh bắt nên hiệu quả kinh tế không cao.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Lại Thị Lan nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
toneychopper .........
16/12/2018 lúc 14:14
pinkpiga10 giải thích hộ em ý 4 vs
13/1/2019 lúc 20:56
vuthithuyphuong quân thể có tỉ lệ đang sinh sản chiếm tỉ lệ lớn... => chưa khai thác hết tiềm năng chứ ko phải là quần thể đang bị đánh bắt quá mức nên cần bảo vệ
13/1/2019 lúc 22:3 Cảm ơn
nguyenhongngoc2001 Ai giải thích chi tiết câu này giùm em với.
21/1/2019 lúc 20:20
congatri III sai thời điểm này có quá nhiều cá nhỏ -> nếu tiếp tục đánh bắt ->quần thể bị suy thoái
21/1/2019 lúc 20:43 Cảm ơn
nguyenhongngoc2001 Sao trước sinh sản lại là cá bé
21/1/2019 lúc 20:24
congatri chứ trc sinh sản nó là cá gì :v khai thác mấy con cá chưa sinh sản -> thì suy thoái là đúng rồi
21/1/2019 lúc 20:47 Cảm ơn
nguyenhongngoc2001 Em chưa hiểu rõ về phần hình mà khai thác hết mức rồi chưa khai thâc hết cần bảo về ??
21/1/2019 lúc 20:35
congatri thời điểm III bạn đang hỏi ý là tỷ lệ sau sinh sản cao -> chưa khai thác hết tiềm năng
21/1/2019 lúc 20:45 Cảm ơn
maicao28 Vậy tỉ lệ như thế nào thì con nguwoif ko đc tiếp tục đánh bắt ạ ?
20/2/2019 lúc 15:52
Linhtbqc tỉ lệ trước sinh sản và đang sinh sản
20/2/2019 lúc 16:16 Cảm ơn
vubaduy2012ld Ý 1 số cá thể đang ss ít hơn trước sinh sản quần thể này đang suy thoái chứ
15/4/2019 lúc 10:45