Khi đốt cháy a mol ancol no, mạch hở X cần ít nhất 2,5a mol O2. Từ tinh bột và các chất vô cơ cần thiết có thể điều chế ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi đốt cháy a mol ancol no, mạch hở X cần ít nhất 2,5a mol O2. Từ tinh bột và các chất vô cơ cần thiết có thể điều chế ?

ID [0]

Khi đốt cháy a mol ancol no, mạch hở X cần ít nhất 2,5a mol O2. Từ tinh bột và các chất vô cơ cần thiết có thể điều chế được ancol X trên, số phản ứng tối thiểu của quá trình điều chế là:

A.3.
B.4.
C.2.
D.5.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B
Bình luận
quyetpham - sao mình ra là c2h602, chứ ko phải là ancol etylic

Trả lời

tranduchoanghuy đúng rồi em ^_^ C₂H₆O₂ mà em etilen glicol mà em
Tinh bột → glucozơ → C₂H₅OH → H₂C=CH₂ → C₂H₄(OH)₂ ⇒ 4 pứ ⇒ chọn B
minhngoc0711 - câu này pt điều chế như thế nào?

Trả lời

tranduchoanghuy Tinh bột → glucozơ → C₂H₅OH → H₂C=CH₂ → C₂H₄(OH)₂ ⇒ 4 pứ ⇒ chọn B