Khi đốt cháy a mol ancol no, mạch hở X cần ít nhất 2,5a mol O2. Từ tinh bột và các chất vô cơ cần thiết có thể điều chế ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi đốt cháy a mol ancol no, mạch hở X cần ít nhất 2,5a mol O2. Từ tinh bột và các chất vô cơ cần thiết có thể điều chế ?

ID [641186]

Khi đốt cháy a mol ancol no, mạch hở X cần ít nhất 2,5a mol O2. Từ tinh bột và các chất vô cơ cần thiết có thể điều chế được ancol X trên, số phản ứng tối thiểu của quá trình điều chế là:

A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 5.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
MINHNGOC0711 câu này pt điều chế như thế nào?
17 Tháng 3 lúc 23:11
tranduchoanghuy Tinh bột → glucozơ → C₂H₅OH → H₂C=CH₂ → C₂H₄(OH)₂ ⇒ 4 pứ ⇒ chọn B
18 Tháng 3 lúc 11:32 Cảm ơn
quyetpham sao mình ra là c2h602, chứ ko phải là ancol etylic
18 Tháng 3 lúc 11:10
tranduchoanghuy đúng rồi em ^_^ C₂H₆O₂ mà em etilen glicol mà em
Tinh bột → glucozơ → C₂H₅OH → H₂C=CH₂ → C₂H₄(OH)₂ ⇒ 4 pứ ⇒ chọn B
18 Tháng 3 lúc 11:32 Cảm ơn