Khi môi trường sống thay đổi theo một hướng xác định thì quần thể chịu tác động của hình thức chọn lọc nào:
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi môi trường sống thay đổi theo một hướng xác định thì quần thể chịu tác động của hình thức chọn lọc nào:

ID 497220.

Khi môi trường sống thay đổi theo một hướng xác định thì quần thể chịu tác động của hình thức chọn lọc nào:

A. Chọn lọc ổn định.
B. Chọn lọc vận động.
C. Chọn lọc phân hoá.
D. Chọn lọc phân hoá.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
thanhquoc31203012 mấy cái ny cơ bản ko học àm . 20/5/2014
21 Tháng 5 lúc 17:2
duong10 vi dieu . 28/2/2017
1 Tháng 3 lúc 23:23
thuycopper bỏ bỏ~~~
20 Tháng 6 lúc 23:16
thidaihoc9 máy cái này ở đâu v mod?
29 Tháng 5 lúc 11:10
enteral ko thi
29 Tháng 5 lúc 11:10 Cảm ơn
NinhDuong Nó ở phần các hình thức CLTN trong sgk NC, nhưng cái này không có trong chương trình học vì sách CB không học
29 Tháng 5 lúc 11:25 Cảm ơn
thidaihoc9 thanks hihi
29 Tháng 5 lúc 15:37 Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 250.000 đ

Sách ID - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ