Khi nhiệt phân hỗn hợp chất rắn sau: (NH4)2CO3, KHCO3, Mg(HCO3)2, FeCO3 đến khối lượng không đổi trong môi trường không ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi nhiệt phân hỗn hợp chất rắn sau: (NH4)2CO3, KHCO3, Mg(HCO3)2, FeCO3 đến khối lượng không đổi trong môi trường không ?

ID [664745]

Khi nhiệt phân hỗn hợp chất rắn sau: (NH4)2CO3, KHCO3, Mg(HCO3)2, FeCO3 đến khối lượng không đổi trong môi trường không có không khí thì sản phẩm rắn gồm

A. FeO, MgO, K2CO3.  
B. Fe2O3, MgO, K2O. 
C. Fe2O3, MgO, K2CO3.
D. FeO, MgCO3, K2CO3
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A Giải: – (NH4)2CO3 \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\) 2NH3 + CO2 + H2O.

– 2KHCO3 \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\) K2CO3 + CO2 + H2O.

– Mg(HCO3)2 \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\) MgO + 2CO2 + H2O.

– FeCO3 \(\overset{t^{o}}{\rightarrow}\) FeO + CO2.

||⇒ chọn A.

Bình luận
daolinh2024 :v ko có không khí
Trả lời 7 Tháng 6 lúc 23:24
duc09012k đồng cảnh T.T
Trả lời 7 Tháng 6 lúc 23:44
khanhkute0109200 không có không khí vc
8 Tháng 6 lúc 18:10
kivophong901 Nếu có kk thì là c nhỉ
8 Tháng 6 lúc 21:46
tranvanhung12112001 Sao ra mgo
Trả lời 11 Tháng 6 lúc 18:13
tranvanhung12112001 Ak ak ko để ý tiếp tục np
11 Tháng 6 lúc 18:14 Cảm ơn
nguyennghia1999 không có không
Trả lời 11 Tháng 6 lúc 22:23
uzispeke cặc lồn
21 Tháng 6 lúc 9:55
dung0508 ????)(;
21 Tháng 6 lúc 21:54
longngokahp2000 KHCO3 k bị nhiệt phân mà
Trả lời 24 Tháng 6 lúc 18:30
sasukeduy113 có mà em, tất cả muối HCO3- đều dễ bị phân hủy bởi nhiệt tạo muối Cacbonat, CO2 và h2O mà
24 Tháng 6 lúc 19:52 Cảm ơn
tranhang2001 Nếu có không khí thì ra kết quả khác ạ
Trả lời 23 Tháng 3 lúc 9:4
tranduchoanghuy đúng rồi em ^_^ trong không khí thì FeO bị oxi hóa thành Fe₂O₃ nha
23 Tháng 3 lúc 13:50 Cảm ơn