Khi nói về ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi nói về ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai?

ID [0]

Khi nói về ánh sáng, phát biểu nào sau đây sai?

A.Với mỗi chùm ánh sáng, các photon đều mang năng lượng bằng nhau.
B.Tia laze có tính đơn sắc cao, tính định hướng, tính kết hợp rất cao và cường độ lớn.
C.Hiện tượng quang điện trong được ứng dụng trong quang điện trở và pin quang điện.
D.Trong hiện tượng quang phát quang, sự hấp thụ hoàn toàn một photon sẽ dẫn đến phát ra một photon khác.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A
Bình luận
hoctaprenluyen - lại sai ngu chán . 19/6/2017

Trả lời

ohyeah2017 - câu này tại sao A sai vậy, trong 1 chùm sáng thì các phôt mang năng lương như nhau mà . 17/6/2017

Trả lời

duymichaels 1 chùm sáng đơn sắc ms bằng nhau 17/6/2017
ohyeah2017 uôi, thanks b :( 17/6/2017
trongkane đọc ib đi e 17/6/2017
phaidaudaihoc30 - ????? . 16/6/2017

Trả lời