Khi nói về bệnh ung thư người ta gọi di căn là hiện tượng:
Khi nói về bệnh ung thư người ta gọi di căn là hiện tượng:
A. U ác tính di chuyển đến nhiều vị trí khác nhau trong cơ thể
B. Tế bào bị đột biến nhiều lần nên trở thành tế bào ung thư
C. Tế bào ung thư từ nơi ban đầu qua máu tạo U nơi khác
D. U to dần rồi chia thành nhiều khối u nhỏ di chuyển đến các cơ quan

Đáp án C