Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Trong quần thể, giả sử gen A có 5 alen và có tác nhân 5?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Trong quần thể, giả sử gen A có 5 alen và có tác nhân 5?

ID [0]

Khi nói về đột biến gen, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Trong quần thể, giả sử gen A có 5 alen và có tác nhân 5BU tác động vào quá trình nhân đôi gen A thì làm phát sinh alen mới.
II. Tác nhân 5BU tác động gây đột biến gen thì có thể sẽ làm tăng chiều dài của gen.
III. Trong tế bào có 1 alen đột biến, trải qua quá trình phân bào thì alen đột biến luôn di truyền về tế bào con.
IV. Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit vẫn có thể làm tăng số axit amin của chuỗi polipeptit.

A.3.
B.4.
C.2.
D.1.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án CCó 2 phát biểu đúng, đó là III và IV. → Đáp án C.
I sai. Vì có tác nhân 5BU thì có thể sẽ làm phát sinh đột biến gen nhưng chưa hẳn đã tạo ra alen mới. Vì đột biến gen có thể tạo ra alen sẵn có trong quần thể.
II sai. Vì 5BU gây đột biến thay thế cặp A-T bằng cặp G-X cho nên không làm thay đổi chiều dài của gen.
III đúng. Vì khi phân bào, alen đột biến sẽ được nhân đôi, sau đó phân li về tế bào con. Nếu là phân bào nguyên phân thì alen đột biến sẽ đi về 2 tế bào con; Nếu là phân bào giảm phân thì alen đột biến sẽ đi về 1 tế bào con.
IV đúng. Vì đột biến thay thế làm thay đổi bộ ba kết thúc thành bộ ba mã hóa thì sẽ kéo dài chuỗi polipeptit.
Bình luận
thanhngan15101909 - ý 3 sao lại là luôn ạ, nếu gt tạo ra k tg thụ tinh thì lm sao di truyền đc

Trả lời

ngoc2302 - ý 2 sao sai vậy ạ,"có thể" thì vẫn được mà ạ

Trả lời

buivananh123 5BU chỉ làm đột biến thay thế cặp gen thôi bạn
minhthu01657770868 - ở ý 2 đúng chứ ạ

Trả lời