Khi nói về đột biến nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây đúng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi nói về đột biến nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây đúng?

ID [0]

Khi nói về đột biến nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây đúng?

A.Đột biến lệch bội xảy ra ở thực vật, ít gặp ở động vật.
B.Thể đột biến tam bội thường không có khả năng sinh sản vô tính.
C.Đột biến mất đoạn nhiễm sắc thể thường không làm thay đổi hình thái nhiễm sắc thể.
D.Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể thường không làm thay đổi cấu trúc nhiễm sắc thể.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án AA đúng. Vì đột biến lệch bội ở động vật thường dễ dẫn tứi gây chết.
B sai. Tam bội không có khả năng sinh sản hữu tính nhưng vẫn có khả năng sinh sản vô tính.
C sai. Vì đột biến mất đoạn NST làm mất gen → Làm NST ngắn đi
D sai. Vì đột biến đảo đoạn làm thay đổi cấu trúc NST do làm thay đổi trật tự sắp xếp các gen trên NST.
Bình luận
binhquikg - Sao đáp án lại là câu A ạ, em tưởng là đột biến xảy ra ở cả động vật và thực vật chứ ạ.

Trả lời

ngocngoc2203 đột biến lệch bội xảy ra trên cả động vật và thực vật, nhưng ở động vật thường gây chết, nên đột biến lệch bội thường gặp ở thực vật, ít gặp ở động vật
tranmanhquoc1711 ơ, câu này mình nhớ là thầy nói "đột biến lệch bội xảy ra cả ở động vật và thực vật, nhưng thể lệch bội thì ít gặp ở động vật do gây chết từ phôi" mà nhỉ
ngocngoc2203 đúng rồi bạn, cho hỏi mình trả lời trên có j sai k ạ? để mình sửa
tranmanhquoc1711 phải là thể đột biến lệch bội thì mới là ít gặp ở động vật
binhquikg - Câu này là sao ạ.

Trả lời

ariessoyani bạn muốn hỏi chỗ nào nhỉ? có thể nói rõ ra bạn k hiểu chỗ nào k?