Khi nói về quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Quá trình quang hợp của t?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Toán Học: Chữa đề thi THPT QG năm 2019

Khi nói về quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Quá trình quang hợp của t?

ID [0]

Khi nói về quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4, CAM, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Quá trình quang hợp của thực vật C3 diễn ra ở lục lạp của tế bào mô dậu và lục lạp của tế bào bao bó mạch.
II. Ở thực vật C4, pha sáng diễn ra ở lục lạp của tế bào bao bó mạch, pha tối diễn ra ở lục lạp của tế bào mô dậu.
III. Ở thực vật CAM, chỉ có chu trình C4 chứ không có chu trình Canvin.
IV. Khi môi trường không có ánh sáng, thực vật CAM vẫn diễn ra pha tối.

A. 3
B. 2
C. 1
D. 4
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C Chỉ có IV đúng. → Đáp án C.
- Dựa vào đặc điểm pha tối của C3, C4, CAM để ra câu hỏi vận dụng: TV C3 và CAM chỉ có lục lạp mô dậu; Thực vật C4 có lục lạp mô dâu và lục lạp bao bó mạch.
Bình luận
0977176073 nếu ko có ánh sáng kéo dài thì pha sáng ko thực hiện thì pha tối cũng ko có chứ ạ
Trả lời 18 Tháng 3 lúc 1:51
ninhduong TV CAM có con đường CAM mà? . 14/4/2018
14 Tháng 4 lúc 15:37 Cảm ơn
thuy23012000 ý 2 sửa thế nào thì đúng ạ
6 Tháng 6 lúc 12:30 Cảm ơn
ninhduong Pha sáng diễn ra ở tilacoit, pha tối diễn ra ở chất nền lục lạp. Ở TV C4, pha tối diễn ra 2 giai đoạn: giai đoạn đầu diễn ra ở tế bào mô giậu, giai đoạn hai diễn ra ở tế bào bao bó mạch.
6 Tháng 6 lúc 12:37 (10) Cảm ơn
duynguyen901 cais bày ở sách nâng cao chứ cơ bản đâu có đâu ạ
Trả lời 15 Tháng 6 lúc 10:25