Khi nói về tập tính của động vật, phát biểu nào sau đây sai?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi nói về tập tính của động vật, phát biểu nào sau đây sai?

ID [655823]

Khi nói về tập tính của động vật, phát biểu nào sau đây sai?

A. Cơ sở của tập tính là các phản xạ.
B. Nhờ tập tính mà động vật thích nghi với môi trường và tồn tại.
C. Tập tính học được là chuỗi phản xạ không điều kiện.
D. Tập tính của động vật có thể chia làm 2 loại.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Chuyên Thái Bình - Lần 5

Thanh Ha Nguyen
https://fb.com/thanhhanguyen.huser.k63
Đáp án C Tập tính học được là chuỗi các phản xạ có điều kiện, được hình thành qua quá trình hình thành các mối liên hệ mới giữa các nơron.

Tập tính bẩm sinh là chuỗi phản xạ không điều kiện mà trình tự của chúng trong hệ thần kinh đã được gen quy định sẵn từ khi sinh ra.

→ Chọn C
Bình luận