Khi nói về tháp sinh thái, phát biểu nào sau đây không đúng?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Khi nói về tháp sinh thái, phát biểu nào sau đây không đúng?

ID 478247.

Khi nói về tháp sinh thái, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Tháp sinh khối của quần xã sinh vật nổi trong nước thường mất cân đối do sinh khối của sinh vật tiêu thụ nhỏ hơn sinh khối của sinh vật sản xuất.
B. Tháp năng lượng luôn có dạng chuẩn, đáy lớn, đỉnh nhỏ.
C. Trong tháp năng lượng, năng lượng vật làm mồi bao giờ cũng đủ đến dư thừa để nuôi vật tiêu thụ mình.
D. Tháp số lượng và tháp sinh khối có thể bị biến dạng, tháp trở nên mất cân đối.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhatmai0606 ( Nguyễn Thị Vân )

13/3/2016 lúc 17:14 Link fb: vannt164@gmail.com

Trong các phát biểu trên, phát biểu A không đúng vì tháp sinh khối của quần xã sinh vật nổi trong nước thường mất cân đối do sinh khối của sinh vật tiêu thụ lớn hơn sinh khối của sinh vật sản xuất.
binhnguyentrang ( Trần Duy Trang )

13/3/2016 lúc 17:14 Link fb: https://www.facebook.com/3w.moon.vn

Trong các phát biểu trên, phát biểu A không đúng vì tháp sinh khối của quần xã sinh vật nổi trong nước thường mất cân đối do sinh khối của sinh vật tiêu thụ lớn hơn sinh khối của sinh vật sản xuất.
anhduc251295 câu này C chứ nhỉ . 8/6/2014
8/6/2014 lúc 23:19
cryolit A đúng rồi mà. A sai chữ nhỏ hơn sủa thành lớn hơn . 8/6/2014
8/6/2014 lúc 23:22
giomuakho câu này a đúng mà bạn ! sinh Vat san xuat nhỏ hơn nhung năng lượng lớn nên Van đủ cung cấp . 8/6/2014
8/6/2014 lúc 23:26
tringuyen2806 a dung mà . 9/6/2014
9/6/2014 lúc 23:5
hacthiensu14 cung cấp đủ hay thiếu chỉ dựa Vào năng lượng thôi!! to nhỏ ko quan trọng!! . 10/6/2014
10/6/2014 lúc 13:48
pandevuong02 câu này hình như đề đh ney....năm mấy thì không nhớ . 19/6/2014
19/6/2014 lúc 11:3
1102yhb lon hon chu nhi . 20/6/2014
20/6/2014 lúc 18:56
rhmttt 3 câu dưới đúng hoàn toàn => câu a sai . 21/6/2014
21/6/2014 lúc 16:35
theanhtran ....................... . 26/6/2014
26/6/2014 lúc 17:33
supernova97 ko đọc kĩ ý A . 13/3/2016
13/3/2016 lúc 23:37
camtumiss6 cho mình ví dụ câu A với . 11/4/2016
11/4/2016 lúc 12:50
YDS98 YDS98 mất cân đối nghĩa là tháp bị đảo ngược nhưng họ ns sinh khối sv tiêu thụ nhỏ hơn thì nó vẫn cân đối 11/4/2016
11/4/2016 lúc 14:27 Cảm ơn
anhduc251295 câu này C chứ nhỉ . 8/6/2014
9/6/2014 lúc 23:19
cryolit A đúng rồi mà. A sai chữ nhỏ hơn sủa thành lớn hơn . 8/6/2014
9/6/2014 lúc 23:22
giomuakho câu này a đúng mà bạn ! sinh Vat san xuat nhỏ hơn nhung năng lượng lớn nên Van đủ cung cấp . 8/6/2014
9/6/2014 lúc 23:26
tringuyen2806 a dung mà . 9/6/2014
10/6/2014 lúc 23:5
hacthiensu14 cung cấp đủ hay thiếu chỉ dựa Vào năng lượng thôi!! to nhỏ ko quan trọng!! . 10/6/2014
11/6/2014 lúc 13:48
pandevuong02 câu này hình như đề đh ney....năm mấy thì không nhớ . 19/6/2014
20/6/2014 lúc 11:3
1102yhb lon hon chu nhi . 20/6/2014
21/6/2014 lúc 18:56
rhmttt 3 câu dưới đúng hoàn toàn => câu a sai . 21/6/2014
22/6/2014 lúc 16:35
theanhtran ....................... . 26/6/2014
27/6/2014 lúc 17:33
supernova97 ko đọc kĩ ý A . 13/3/2016
14/3/2016 lúc 23:37
camtumiss6 cho mình ví dụ câu A với . 11/4/2016
12/4/2016 lúc 12:50
YDS98 YDS98 mất cân đối nghĩa là tháp bị đảo ngược nhưng họ ns sinh khối sv tiêu thụ nhỏ hơn thì nó vẫn cân đối 11/4/2016
12/4/2016 lúc 14:27
mooner16497 quách tĩnh câu A
18/6/2017 lúc 8:9