Khi phân tích mối quan hệ sinh thái giữa các loài trong lưới thức ăn dưới đây, có bao nhiêu nhận xét đúng? I. Khi số lượ?
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Khi phân tích mối quan hệ sinh thái giữa các loài trong lưới thức ăn dưới đây, có bao nhiêu nhận xét đúng? I. Khi số lượ?

ID 705315.

Khi phân tích mối quan hệ sinh thái giữa các loài trong lưới thức ăn dưới đây, có bao nhiêu nhận xét đúng?

I. Khi số lượng chim gõ kiến giảm thì số lượng xén tóc tăng vọt.
II. Khi chim gõ kiến mất hẳn khỏi hệ sinh thái thì loài mất tiếp theo là trăn.
III. Khi số lượng trăn suy giảm thì số lượng thằn lằn tăng mạnh hơn chim gõ kiến.
IV. Khi sóc mất khỏi hệ sinh thái thì sự cạnh tranh giữa trăn và diều hâu trở nên mạnh hơn.

A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhulan ( Lại Thị Lan ) 9/11/2018 lúc 16:27 Link fb:
Đáp án A
I sai. Vì xén tóc chưa chắc đã tăng mạnh vì số lượng xén tóc còn bị kìm hãm bởi thằn lằn
II sai. Vì trăn ngoài sử dụng chim gõ kiến làm thức ăn thì nó còn sử dụng thằn lằn làm thức ăn nên khi chim gõ kiến mất hẳn khỏi hệ sinh thái thì trăn có thể vẫn tồn tại
III đúng. Do thằn lằn chỉ bị kìm hãm bởi trăn tronbg khi chim gõ kiến còn bị kìm hãm bởi cả trăn và diều hâu
IV đúng. Do khi đó cả trăn và diều hâu đều chỉ sử dụng chim gõ kiến làm nguồn thức ăn duy nhất nên sự cạnh tranh giữa trăn và diều hâu trở nên mạnh hơn.
Chú ý: Làm ơn gửi ID vào địa chỉ facebook của Lại Thị Lan nếu bạn có thắc mắc về lời giải này.
thuyhien2601 đáp án sai haysao ý
12/1/2019 lúc 18:9
NinhDuong Key đúng, vip đúng mà em? Em thấy sai chỗ mô?
13/1/2019 lúc 12:33 Cảm ơn
thien6789 ý 4 giải thích sai rồi, và vk, nấm là sinh vật phân giải xác chết, chất thải, nó k thuộc mối quan hệ sinh vật ăn sinh vật khác, vậy thì lưới thức ăn này có đúng k ? khi xếp nó vào thành 1 mắt xích trong chuỗi thức ăn, thầy dạy khác mà
23/1/2019 lúc 15:29
phongalpha111 1 đúng chứ, mất chim gõ kiến thì xén tóc sẽ bị giảm ăn thịt, đồng thời trăn sẽ ăn thằn lằn nhiều hơn do mất nguồn thức ăn là gõ kiến nên số lượng xén tóc sẽ càng tăng mạnh chứ
15/3/2019 lúc 15:38