Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Đăng nhập

Khi so sánh một chuyển động tròn đều và hình chiếu của nó lên một phương đường kính nằm trong cùng một m?

Khi so sánh một chuyển động tròn đều và hình chiếu của nó lên một phương đường kính nằm trong cùng một mặt phẳng là một dao động điều hòa . Nhận định nào sau đây là sai?

A. tần số chuyển động tròn đều bằng tần số dao động điều hòa.

B. khi dao động điều hòa qua vị trí cân bằng vecto vận tốc của nó bằng vecto vận tốc của chuyển động tròn đều.

C. gia tốc hướng tâm của chuyển động tròn đều có độ lớn bằng gia tốc của dao động điều hòa.

D. đường kính chuyển động tròn đều bằng chiều dài quỹ đạo dao động điều hòa.

ĐĂNG KÝ XEM LỜI GIẢI MIỄN PHÍ

Bước 1: Đăng ký là thành viên Mooner Đăng ký

Chú ý: Click vào nút "Tham gia nhóm" xong, bạn nhớ trả lời câu hỏi vào nhóm để được duyệt tự động. Nếu bạn bỏ qua bạn cần quay lại để trả lời câu hỏi vào nhóm.

Bước 2: Lấy mã trong nhóm Mooners: Lấy mã kích hoạt

Bước 3: Kích hoạt

Đăng ký thành công bạn được xem lời giải cho mọi lần truy cập tiếp theo!