Khi xà phòng hóa triglixerit X bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được sản phẩm gồm glixerol, natri oleat, natri stea?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Khi xà phòng hóa triglixerit X bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được sản phẩm gồm glixerol, natri oleat, natri stea?

ID [658983]

Khi xà phòng hóa triglixerit X bằng dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được sản phẩm gồm glixerol, natri oleat, natri stearat và natri panmitat. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là

A. 5.
B. 6.
C. 3.
D. 4.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C HD: Có 3 công thức cấu tạo phù hợp:

564938[LG].png

Chọn đáp án C. ♣

Bình luận