Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Đề tổng hợp phần 1

Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động

ID [657339]

Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động

A. với tần số bằng tần số dao động riêng
B. mà không chịu ngoại lực tác dụng.
C. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng
D. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng.
Thầy Đặng Việt Hùng
moon.vn
Đáp án A
Bình luận
bulletsliver412 cái này lí thuyết ở đâu ạ
Trả lời 30 Tháng 4 lúc 14:35
reus98 cái này lí thuyết của hiện tượng cộng hưởng trong dao động cưỡng bức đó e :
Cộng hưởng là hiện tượng xảy ra trong dao động cưỡng bức, khi một vật dao động được kích thích bởi một ngoại lực tuần hoàn có cùng tần số với dao động riêng của nó.
Câu A đúng vì : khi tần số của lực cưỡng bức có giá trị bằng tần số riêng của hệ dao động thì biên độ dao động của vật lớn nhất
30 Tháng 4 lúc 15:48 (4) Cảm ơn
bulletsliver412 anh có thể giải thích thêm về tuần hoàn và điều hòa không ạ
Trả lời 1 Tháng 5 lúc 0:24