Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Khử nitrát là quá trình

Khử nitrát là quá trình

A. biến đổi NO3- thành NO-2.

B. liên kết phân tử NH3 vào axít đicacbôxilic.

C. chuyển hoá NO3- thành NH4+.

D. biến NO3- thành N2.

Đáp án C

Trần Nhã Anh Sao không ai sửa lại hết ạ
. 25/11/2020
Tui là Cin Xem lại sgk 11 trang 26 nha, cảm ơn ạ,
. 26/07/2020
Hoang Anh A hay D đều đúng nhỉ?
. 26/07/2020
Huỳnh Huy Lỗi kỹ thuật nha cậu phải là chuyển hoá Nh4+ thành No3- nha
. 01/04/2020
Lương Duyên ?????
. 01/04/2020